070 357 0800

Kinderopvang

null
Weer groei in verschillende soorten kinderopvang na jaren van bezuinigingen en faillissementen!

De overheid realiseert zich dat een economie niet kan groeien zonder een goede organisatie van Kinderopvang. De verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2016 en 2017 is dan ook een goede stap in de richting van betere toegankelijkheid voor ouders. Een basisvoorziening kan dit nog verder ondersteunen.

Ondertussen is het wel noodzakelijk dat werknemers en vrijwilligers goed bij elkaar worden gebracht om uiteindelijk de kinderopvang goed en kwalitatief in te richten. Beroepskracht-kindratio, het vier-ogen-principe en een pedagogisch beleidsplan.

Tel daar nog bij op dat vanaf 2017 minimum eisen gelden voorhet aantal gekwalificeerde beroepskrachten. Dan is het voor iedereen duidelijk dat aan de mensen in de kinderopvang steeds hogere eisen worden gesteld.

Verder zie je een toename van vrijwilligers en de verschuiving van taken richting de medewerkers. Zelfstandigheid en Zelfsturende Teams worden steeds belangrijker. De rol van de werkgever wordt daardoor meer ondersteunend.

Hoe zorg je dan als werkgever voor een balans tussen ‘goed zijn met kinderen’ en ‘werken in een zelfsturend team’? Laat je ondersteunen door software-oplossingen die processen niet alleen eenvoudig maken, maar er ook voor zorgen dat je grip houdt op je organisatie.

  • HR
  • Planning
  • Salaris

Meer hulp bij:

  • Personeelsmanagement
  • Selfservice
  • Grip op bedrijfsvoering

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief