070 357 0800

SDB Instructiedagen salaris 2017

Het moment is weer aangebroken om de blik vooruit te werpen op de veranderingen in de salaris- en personeelsadministratie die ons vanaf 1 januari 2018 te wachten staan. In de periode van maandag 27 november 2017 tot en met woensdag 6 december 2017 organiseert SDB Ayton weer de zogenaamde ′instructiedagen salaris”. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij in op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en op de gevolgen hiervan voor SDB*Salaris.

Vrees voor een nieuwe crisis

De kredietcrisis is voorbij en de economie laat prachtige groeicijfers zien. Verrassend genoeg is het nu de overheid die de sociale partners oproept de lonen te verhogen. Gesproken wordt over percentages van tenminste 3%. Bij een loonstijging van deze omvang zal de economie door de onvermijdelijke toename van de binnenlandse bestedingen nog een extra duw in de rug krijgen. Burgers zijn ongekend positief gestemd over de toekomst en zijn bereid forse uitgaven te doen. Het kan niet op, zo lijkt het.

De economen zijn daarentegen somber gestemd. Zij waarschuwen voor een aanstaande recessie. Een onvermijdelijk gevolg van de wereldwijde opbouw van een enorme schuldenlast. Want de economisch bloei van vandaag is gekocht met geleend geld. De afrekening komt nabij, zo stellen zij. Hoe groot de terugval zal zijn en wanneer deze zal plaatsvinden, is niet te voorspellen. Want economie is naast ratio immers ook veel emotie.

Overheidsbeleid

Eind vorige eeuw werd gezegd ‘Nederland is af’. Wat een deprimerende gedachte: een samenleving zonder wensen en een troonrede zonder wijzigingen. Toegegeven, elke vierkante centimeter van ons land is bedacht en geregeld. Maar gelukkig laat de politiek zich vandaag nog altijd horen. Nu het eindelijk gelukt is een kabinet te formeren, blijkt er een veelheid aan nieuwe plannen klaar te liggen. Zoals de vereenvoudiging van het belastingstelsel en de verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op consumptie. En ook vanuit de Europese Unie zijn binnenkort besluiten over verlofregels te verwachten die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers in ons land. Alles tezamen belooft het weer een meer dan interessante tijd te worden voor de HR- en de salarisadministratie.

Programma van de instructiedagen 2017

Vanzelfsprekend wordt uitgebreid stilgestaan bij de actualiteiten in de loonheffingen en de wijzigingen in de sociale zekerheid. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de afschaffing van de premiekortingen en de invoering van de loonkostenvoordelen (LKV’s).

Andere onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

 • Belastingtarieven, sociale premies en inkomenseffecten 2018;
 • De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • De reparatie van het derde WW-jaar via private verzekering;
 • Wet minimumloon waaronder BBL’ers;
 • Het vervolg op de Wet DBA;
 • Verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij kleine werkgevers;
 • Uitbreiding van het recht op een transitievergoeding (ook bij AOW?);
 • Compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziek;
 • Verruiming van de mogelijkheden om scholing te verrekenen met de transitievergoeding;
 • Verlenging van verlofregelingen (vaderschapsverlof en adoptie);
 • Differentiatie in de WW-premie naar vast en flex;
 • Verlenging van de keten naar 3 jaar;
 • Leeftijdsafhankelijke pensioenpremie.

 

Tijdens de bijeenkomst zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan de wijzigingen in SDB*Salaris per 2018.

Bij deze bijeenkomst ontvangt u een reader en de presentatie van de besproken onderwerpen. Als u niet bij één van de instructiedagen aanwezig kunt zijn, kunt u de reader na afloop van de instructiedagen downloaden van het informatiecentrum binnen SDB*Salaris.

 

De instructiedagen worden ook dit jaar weer verzorgd door: Cok Noordermeer AA MBA, verbonden aan de afdeling SDB*BPO van SDB Ayton.

Voor wie bestemd:

 • Salarisadministrateur
 • Personeelsfunctionaris
 • HEAD
 • Directie
 • OR-leden.

 

Data, tijden en locaties:

Instructiedag regio Zuid:

Datum:            Maandagmiddag 27 november 2017

Tijd:                 van 13:30 uur tot 16:30 uur

Locatie:           Stg. De Volckaert-SBO, Dongepark 1, 5102 DB Dongen

 

Instructiedag regio Noord-West:

Datum:            Dinsdagmiddag 28 november 2016

Tijd:                 van 13:30 uur tot 16:30 uur

Locatie:           Alkcare locatie “de Oldeburgh”, Herenweg 9, 1829 AC te Alkmaar/Oudorp

 

Instructiedag regio Noord:

Datum:            Woensdagmiddag 29 november 2017

Tijd:                 13:30 uur tot 16:30 uur

Locatie:           Driezorg Zwolle, locatie Rivierenhof, De Zijpe 4,  8032 HX  Zwolle

 

Instructiedag regio West:

Datum:            Dondermiddag 30 november 2017

Tijd:                 13:30 uur tot 16:30 uur

Locatie:           Gemiva-SVG, locatie Swetterhage (zaal In den Herbergh), Blankaartweg 2,

2381 AD Zoeterwoude

 

Instructiedag regio Oost:

Datum:            Woensdagmiddag 6 december 2017

Tijd:                 van 13:30 uur tot 16:30 uur

Locatie:           Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg, Broekkant 16, 6581 AE  Malden

 

Kosten:

€ 115,– per deelnemer (BTW-vrijgesteld).

Meer informatie?

Bel (070) 357 08 65 of stuur een e-mail naar opleidingen@sdbayton.nl.

 

Aanmelding:

Via het onderstaande aanmeldingsformulier  kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 17 november 2017 aanmelden voor de instructiedag in uw regio. Uiterlijk week 47 sturen wij u dan een bevestiging van uw aanmelding toe. Wij hopen u en of uw collega(’s) op de komende instructiedagen weer te mogen begroeten.
Maandag 27 november 2017 - Locatie Volckaert te DongenDinsdag 28 november 2017 - Locatie Alkcare te AlkmaarWoensdag 29 november 2017 > Locatie Driezorg, locatie Rivierenhof te ZwolleDonderdag 30 november 2017 > Locatie Gemiva te ZoeterwoudeWoensdag 6 december 2017 > locatie Malderburgh te MaldenNiet gekozen
 • HR
 • Planning
 • Salaris
Cok Noordermeer

Heb je interesse of vragen?

Neem contact op.

opleidingen@sdbayton.nl

070 357 0865