070 357 0800

AOW gerechtigd en ziek

Vanaf 1 januari 2016 geldt een beperking van de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien sprake is van een medewerker die AOW-gerechtigd is . De loondoorbetalingsplicht is van 2 jaar naar maximaal 13 weken gegaan. In deze 13 weken geldt ook gewoon ontslagbescherming voor de AOW -gerechtigde.

Als er sprake is van een tijdelijk contract en deze eindigt tijdens de periode van 13 weken hoeft u natuurlijk niet 13 weken door te betalen. De werknemer kan in dat geval een Ziektewet uitkering aanvragen die maximaal 13 weken duurt.

Tijdens ziekte heeft de werknemer de verplichting mee te werken aan de pogingen van de werkgever om te re-integreren in het eigen bedrijf. De werkgever moet maatregelen nemen om de werknemer zoveel mogelijk eigen of ander passend te laten doen. Hij hoeft geen plan van aanpak voor de re-integratie meer op te stellen en ook niet meer te zoeken in een ander bedrijf naar passend werk

Let op: Als de medewerker op 1 januari 2016 al AOW gerechtigd is en ziek was voor deze datum en erna dan gaat de beperking van de loondoorbetalingsplicht en de duur van het opzegverbod pas in op 1 juli 2016 Deze situatie speelt ook als het bereiken van de AOW leeftijd voor 1 juli 2016 plaatsvindt en de medewerker voor deze datum ziek was en erna.

Sorry, the comment form is closed at this time.