070 357 0800

Arbodiensten moeten anders omgaan met medewerkergegevens

Vanaf 1 januari 2018 mogen Arbodiensten geen werknemergegevens meer vastleggen. In 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangegeven dat het op voorhand doorgeven van werknemer gegevens aan een Arbodienst niet conform de privacywetgeving is. Het gaat dan onder andere om het BSN en de NAW gegevens van de medewerker. Deze nieuwe regel heeft een impact op de integratie tussen uw HR applicatie en de Arbodienst.

De Arbodiensten hebben zich in 2017 enorm ingespannen om aan deze wijzigingen te kunnen voldoen. De systemen zijn aangepast en samen met SIVI is een nieuw protocol ontwikkeld om verzuimgegevens uit te wisselen tussen HR applicaties en Arbodiensten. Dit protocol heet SIVI 2017 en wordt door veel Arbodiensten gebruikt, zoals Zorg van de Zaak, Arbo unie, Arboned en vele anderen.

SDB Ayton heeft in de afgelopen periode de SIVI 2017 geadopteerd en geïntegreerd in SDB*Selfservice. Verzuimmeldingen in SDB*Selfservice worden naadloos geïntegreerd met uw Arbodienst, waarbij ook wijzigingen en betermeldingen direct worden doorgegeven. Wij zijn dus klaar voor de wijzigingen van 1 januari 2018.

Wilt u direct een consultant inplannen of heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw accountmanager.

Sorry, the comment form is closed at this time.