070 357 0800

BPO (outsourcing) in de zorg

BPO (Outsourcing) als oplossing

Organisaties in de VVT, GHZ en Kinderopvang hebben veelal moeite om secundaire processen goed te organiseren en te benutten. Denk hierbij aan de salarisadministratie, de cliëntenadministratie, de planning en de financiële administratie. Door de kleinschaligheid van veel van deze organisaties bestaan deze afdelingen vaak uit eenpitters. Continuïteit is daarbij een risico en het borgen van kwaliteit gaat vaak verloren in de krappe tijdsbesteding. Resultaat hiervan is dat bestuurders zelf vaak meer tijd kwijt zijn aan deze secundaire processen. Iets van zorg of opvang niet ten goede komt. Aan de theoretische kant van dit ‘probleem’, zien we een zeer duidelijke oplossing. BPO, oftewel Business Process Outsourcing. Veelal afgekort naar ‘Outsourcing’. Maar wat is ‘Outsourcing’ eigenlijk? En hoe kan dit een oplossing zijn voor de secundaire processen in de zorg en kinderopvang?

 Wat is outsourcing?

In de literatuur rond het begrip outsourcing bestaan verschillende definities. Van Harten, Braakman & Schuilenburg (1997) geven duidelijk aan dat uitbesteding, oftewel outsourcing, het laten uitvoeren van activiteiten door een ander dan de eigen organisatie betreft, met duidelijke overdracht van besturingsverantwoordelijkheid naar de andere organisatie. Kengen & Jagtman (2008) sluiten hier op aan door te stellen dat het bij outsourcen in de kern gaat om de vraag of andere partijen een beter resultaat met de beschikbare middelen weten te behalen dan de organisatie zelf. Ook hier spreekt men van een andere organisatie. Dit wordt ook bevestigd door Krstic (2015), die stelt dat outsourcing wordt gedefinieerd door de beweging van een proces van binnen de organisatie naar een externe leverancier. Jones (1997) vult dit aan door te stellen dat die leverancier in het geval van outsourcing de verantwoordelijkheid over neemt. Het gaat er dus om dat er een ander partij betrokken is die een proces overneemt en daar ook de verantwoordelijkheid voor draagt. Dit wordt ook duidelijk in het artikel van Dijkstra en Ploegstra (2010) die, na het bundelen van allerlei definities, komen tot een drietal beschrijvingen, welke allen met elkaar overlappen op één punt, namelijk dat een externe partij activiteiten over neemt.

 Hoe kan outsourcing de oplossing zijn?

Outsourcing brengt in bovengenoemde vorm vele voordelen met zich mee. Het zijn precies deze voordelen die naadloos aansluiten bij wat veel organisaties in de VVT, GHZ en Kinderopvang nodig hebben. In nagenoeg alle literatuur komt naar voren dat kostenreductie dé motivator is om te komen tot de beslissing om te outsourcen. (Yigit, Tengilimoglu, Kisa, & Younis, 2007) (Harten, van, Braakman, & Schuilenburg, 1997) (Schoote, van, 2006) (Coenen, Vincken, & Poell, 2013) (Krstic, 2015) (Jones, 1997) (Butterworth, Kuchler, & Westdijk, 2013) (Balder & Dols, 2009)

Dat kostenreductie overal bovenaan staat, maar dat daaronder de ranglijst overal anders is, doet niets af aan de waarde van de overige voordelen. We zien namelijk wel overal dezelfde voordelen terugkomen. Ze laten zich dan ook samenvatten als kostenreductie, meer flexibiliteit, gedeeld risico schap, kwaliteitsverbeteringen (Yigit, Tengilimoglu, Kisa, & Younis, 2007) (Coenen, Vincken, & Poell, 2013) en meer focus op de kernactiviteiten (Butterworth, Kuchler, & Westdijk, 2013) (Coenen, Vincken, & Poell, 2013) (Jones, 1997) (Krstic, 2015). Naast deze redenen zien we ook in onderzoeken terug dat organisaties baat hebben bij outsourcing. Het onderzoek van Yigit et al.  (2007) laat zien dat overall in 75,2% van de gevallen de keuze om te outsourcen positief heeft uitgepakt. Ook Van Harten et al. (1997) sluit hier bij aan. Zij stellen dat in meer dan 70% van de gevallen er een groot voordeel ontstond betreffende beheersing, oftewel minder zorgen en meer flexibiliteit. Minder sterk, maar wel veel genoemd, waren ook de positieve effecten qua kostenverlaging en kwaliteitsverhoging. Krstic (2015) sluit hier bij aan door te stellen dat organisaties die outsourcen hun uitbestede proces effectiever kunnen laten uitvoeren dan de processen van hun concurrenten.

Zoals eerder genoemd sluiten deze voordelen naadloos aan op de secundaire processen in de VVT, GHZ en kinderopvang. Kosten kunnen worden verlaagd, kwaliteit kan worden verhoogd en geborgd, continuïteit kan worden verhoogd en de flexibiliteit kan verhoogd worden.

Wat kan SDB Ayton betekenen?

SBD Ayton biedt Business Process outsourcing voor zowel de salarisadministratie als de financiële administratie. Neem contact op met Jochem Hoozemans met SDB Ayton voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden via 06-11388338 of jochem.hoozemans@sdbayton.nl

 

Verwijzingen

 •  Balder, J., & Dols, P. (2009). Kostenreductie in de gezondheidszorg. ZNetwerk.
 • Butterworth, G., Kuchler, M., & Westdijk, S. (2013). Outsourcing in Europe: An in-depth review of drivers, risks and trends in the European outsourcing market. EY.
 • Coenen, S., Vincken, J., & Poell, R. (2013). Wanneer inhouse, wanneer uitbesteden? Opleiding & Ontwikkeling .
 • Dijkstra, P. J., & Ploegstra, F. H. (2010). Outsourcing. Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: Belofte of dwaalspoor? Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Harten, van, A., Braakman, E., & Schuilenburg, D. (1997). Over uitbesteding van voedingsverzorging in de zorgsector . Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
 • Jones, W. (1997). Outsourcing Basics. Information Systems Management.
 • Kengen, M., & Jagtman, P. (2008). Outsourcing van HRD. Opleiding & Ontwikkeling .
 • Krstic, B. (2015). Business Process Outsourcing as a tool for improving enterprise efficiency. Scientific Review Article.
 • Palugod, N., & Palugod, P. A. (2011). Global trends in offshoring and outsourcing. International Journal of Business and Social Science .
 • Schoote, van, M. (2006). Business Process Outsourcing In Control: Onderzoek naar de beheersing en besturing van uitbestede processen . Enschede: Universiteit Twente.
 • Yigit, V., Tengilimoglu, D., Kisa, A., & Younis, M. Z. (2007). Outsourcing and Its Implications for Hospital Organizations in Turkey. Journal of health care finance.

Sorry, the comment form is closed at this time.