070 357 0800

CAO Gehandicaptenzorg

Met ingang van januari 2016 worden de schaalbedragen automatisch verhoogd met 1,4%. Bij de gebruikers van SDB*HRM wordt de nieuwe reeks automatisch toegevoegd in de jaarovergang.

Aan alle op 1 januari 2016 in dienst zijnde werknemers wordt een eenmalige uitkering verstrekt van 0,6% van het in 2015 feitelijk verdiende bruto maandsalaris exclusief eindejaarsuitkering, vakantiegeld en vergoedingen.

Vanaf januari 2016 zal de onregelmatigheidstoeslag over verlofuren automatisch worden uitgekeerd, als gebruik wordt gemaakt van SDB*ZorgPlanner en het verlof in het rooster wordt geregistreerd. Als niet met SDB*ZorgPlanner wordt gewerkt, moeten de opgenomen verlofuren handmatig als variabele mutatie worden ingevoerd met behulp van loonfactor 284: Opgenomen uren verlof.

Sorry, the comment form is closed at this time.