070 357 0800

Cao ontwikkelingen 2016

VVT
De cao VVT 2014/2016 is formeel afgelopen per 31 maart 2016. Er is nog geen nieuws over verlenging van deze cao. In de tussentijd handelen werkgevers conform de oude afspraken.

Gehandicaptenzorg
De cao GHZ 2016 loopt nog tot 31 december 2016. Per 1 januari 2016 is een algemene salarisverhoging doorgevoerd en is een vergoeding voor ORT tijdens vakantie afgesproken. De cao wordt aangepast aan de Wet werk en Zekerheid. Dat betekent onder meer dat werkgevers maximaal invulling moeten geven aan de afspraak om werknemers flexibel in te zetten. Daarbij moeten ze ervoor zorgen zo weinig mogelijk gebruik te maken van nul-uren contracten. Er zijn verder geen wijzigingen die gedurende het komende jaar nog ingaan.

Geestelijke gezondheidzorg
De cao GGZ loopt nog tot 1 maart 2017. In 2016 is de eindejaarsuitkering 1% hoger dan in 2015, namelijk 7,75 %. In ruil hiervoor hebben werknemers hun bijdrage in de levensloop (van 0,5%) per 1-1-2016 ingeleverd. Werknemers die op 1 december 2016 in dienst zijn ontvangen bovendien een eenmalige uitkering van 0,3% van twaalf maal het dan geldende salaris, naar rato van hun dienstverband. De cao wordt aangepast aan de Wet werk en Zekerheid.

Jeugdzorg
De cao Jeugdzorg 2015-2016 loopt nog tot 31 december 2016. Om invulling te geven aan de WWZ vervalt per 1 mei 2016 het recht op wachtgeld. Dit wordt vervangen door de wettelijke transitievergoeding. Voor bepaalde groepen werknemers geldt een overgangsregeling.

Welzijn
De cao W&MD 2014-2016 is formeel afgelopen op 31 maart 2016. Op dit moment zijn werkgevers in deze cao volop bezig met de implementatie van het Individueel keuzebudget, dat in deze cao tot stand is gekomen. Er is nog geen nieuws over een nieuwe cao.

Ziekenhuizen
De cao Ziekenhuizen 2014-2016 loopt nog tot 31 december 2016

Werknemers die op 1 juli 2016 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van 0,5% met een bodem van €125,=, naar rato van de omvang van hun dienstverband.

Huisartsenposten
De cao Huisartsenposten loopt nog tot 1 maart 2017. Nog uit te voeren salarisontwikkelingen in deze cao zijn een algemene verhoging van 1,1% per 1 april 2016 en van 0,5% per 1 januari 2017. Verder is afgesproken dat de premie voor de stichting sociaal fonds huisartsenzorg ad 0,7% deels wordt betaald door de werknemers. Per 1 april 2016 is hun aandeel 0,1% en de werkgevers betalen 0,6%.

Sorry, the comment form is closed at this time.