070 357 0800

CAO VVT 2016-2018 is algemeen verbindend verklaard

De Minister van SZW heeft op 27 juli 2017 het besluit genomen tot algemeen verbindend verklaring (AVV) van de CAO VVT 2016-2018. Het avv-besluit is op 1 augustus 2017 in werking getreden, na de publicatie in de Staatscourant. Vanaf deze datum betekent dit dat alle werkgevers in de VVT sector, ook degenen die niet zijn aangesloten bij de brancheorganisaties ActiZ of BTN deze CAO moeten toepassen.

Achtergrond
Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de CAO VVT. De cao loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018. Het gaat om ongeveer 400.000 werknemers. De CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) bestaat sinds 2008 (tot 1 april 2016 gold deze ook voor werknemers in de kraamzorg, deze sector heeft sindsdien een eigen cao). Daarvoor hadden werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ieder een eigen cao. Nog steeds zijn in de CAO VVT bepalingen opgenomen die specifiek gelden voor óf werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen óf werknemers in de thuiszorg.

De CAO was al aangemeld
Op 22 december 2016 was de CAO VVT 2016-2018 aangemeld bij het Ministerie van SZW. Vanuit dit akkoord hebben wij als SDB Ayton alles in werking gezet wat past bij deze nieuwe CAO. Denk hierbij o.a. aan het verzorgen van de ORT regeling (die met terugwerkende kracht van toepassing is) en de salarisverhoging en eenmalige uitkeringen.

Moet u nog iets doen?
Als u klant bent bij ons, hebben wij de veranderingen al voor u toegepast. Dus alleen voor de afhandeling van de historische ORT over verlof moet u zelf initiatief nemen. En de meeste instellingen hebben dit al gedaan, veelal met onze hulp. Heeft u nog hulp nodig voor de laatste loodjes, neemt u dan vooral contact met ons op.

Sorry, the comment form is closed at this time.