070 357 0800

CAO Welzijn

Met ingang van 2016 wordt het Individueel Keuzebudget ingevoerd (IKB). Een aantal arbeidsvoorwaarden worden samengevoegd tot een Individueel Keuzebudget. Dat budget kunnen medewerkers naar eigen inzicht besteden. De gedachte hierachter is dat hoe beter arbeidsvoorwaarden aansluiten bij de individuele situatie van een werknemer, hoe beter een werknemer in zijn unieke kracht zit.

Het IKB bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 8% reservering vakantiegeld;
  • 8,3% reservering eindejaarsuitkering (of een lager percentage indien gekozen is voor extra verlof);
  • 0,1% extra over (salaris + vakantietoeslag);
  • Vergoeding ziektekostenverzekering ad €10.;
  • Waarde van het bovenwettelijk verlof, 26 uur op fulltimebasis.De pensioenopbouw en de aangifte loonheffingen mag niet wijzigen door de toepassing van het IKB. Daartoe worden in SDB*Salaris de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden berekend als ware er geen IKB. En daarna worden deze arbeidsvoorwaarden overgeboekt naar het IKB. In schema ziet dit er als volgt uit:
Bron Resultaat op loonfactor Overboeking naar IKB
Reservering vakantiegeld 100: Reservering vt 293: VT IKB
Reservering eindejaarsuitkering 212: Reservering eju 294: EJU IKB
Extra salaris 0,1% 295: Extra salaris IKB
ZKV inleg € 10 165: ZKV IKB
Verlof uren 164: Verlofuren IKB

Het vakantiegeld dat in 2015 is gereserveerd, blijft op de salarisspecificatie gespecificeerd staan. Dit wordt uitbetaald in mei 2016. Vanaf januari wordt de aanwas van het vakantiegeld evenals de 0,1% extra salaris automatisch overgeheveld naar het IKB.

De loonfactor voor de uitbetaling van de € 10 ziektekostenvergoeding wordt in de jaarovergang automatisch aangepast. De belastbaarheidscode wordt op ‘0-uren’ gezet en de code opbouw IKB wordt aangezet. Op deze manier wordt de vergoeding niet langer uitbetaald, maar toegevoegd aan het IKB. De loonfactor blijft dus staan in de medewerker basisgegevens.

De toename van het bovenwettelijk verlof wordt maandelijks aan het IKB toegevoegd. Dus steeds 1/12e van de actuele uurloonwaarde van (26 verlofuren x parttimefactor).

Het in totaal gereserveerde IKB wordt geboekt op loonfactor 793: Saldo IKB. Dit saldo wordt getoond op de salarisspecificatie.

Werknemers mogen tot en met april 2016 hun keuze maken. Deze moet dan in mei worden verwerkt. Er is voorzien in keuzes voor verlof, geld of een combinatie daarvan.

Sorry, the comment form is closed at this time.