070 357 0800

CAO Ziekenhuizen

Per 1 januari 2016 worden de schaalbedragen automatisch verhoogd met 1,5%. De nominale salarissen zullen indien gewenst zelf aangepast moeten worden.

De werknemers hebben sinds vanaf 1 januari 2015 recht op betaling van een onregelmatigheidstoeslag gedurende de periode van vakantie. In de cao is vastgelegd dat dit recht van 2015 in januari 2016 wordt betaald als een eenmalige uitkering, gebaseerd op het gemiddelde ort-percentage gemeten over het tweede halfjaar van 2015. Dit percentage moet worden toegepast op de in 2015 opgenomen vakantie-uren (met een maximum van 144 uur op fulltime jaarbasis). Om deze eenmalige uitkering te kunnen berekenen moet in januari als variabele mutatie op loonfactor 286: Uren verlof 2015 het aantal verlofuren van 2015 worden opgegeven. Let op, het systeem bewaakt bij de eenmalige uitkering niet het jaarmaximum van 144 uren. Daarom niet meer uren opgeven dan het maximum.

Vanaf januari 2016 zal de onregelmatigheidstoeslag over verlofuren automatisch worden uitgekeerd, als gebruik wordt gemaakt van SDB*ZorgPlanner en het verlof in het rooster wordt geregistreerd. Als niet met SDB*ZorgPlanner wordt gewerkt, moeten de opgenomen verlofuren handmatig als variabele mutatie worden ingevoerd met behulp van loonfactor 284: Opgenomen uren verlof.

Sorry, the comment form is closed at this time.