070 357 0800

De 5 belangrijkste ICT-trends in de zorg

De zorg staat voor een ingrijpende verandering op het gebied van ICT. In hoog tempo leiden uiteenlopende ontwikkelingen naar digitale en gepersonaliseerde zorg met de wensen en behoeften van de cliënt als uitgangspunt. Zorgorganisaties moeten hierop anticiperen en beslissingen maken over de integratie van de zorginfrastructuur, de cliëntbetrokkenheid en de continuïteit van ICT-projecten. Bij hun keuzes dienen zijn rekening te houden met diverse trends.

Cyberaanvallen
Van alle datalekken en bijkomende schendingen in 2015 vond 37% plaats in de gezondheidszorg. Naar schatting ondergaat de helft van de zorgorganisaties in 2016 tussen de 1 en 5 cyberaanvallen, waarvan een derde zal slagen. Dit is bijzonder verontrustend, aangezien zorgorganisaties hun informatie, systemen en processen steeds meer digitaliseren. Voor cybercriminelen bieden zij een relatief eenvoudige mogelijkheid om toegang te krijgen tot zeer vertrouwelijke data. Zorgorganisaties hebben daarom een duidelijk overzicht nodig van hun beveiligings- en risicoprofiel. Ook moeten zij de juiste ICT-partner kiezen die hen ondersteunt met (integrale) oplossingen.

De cloud
In 2020 zal 80% van alle data in de gezondheidszorg in zijn bestaanscyclus een keer door de cloud gaan. Zorgorganisaties richten zich steeds meer op de schaalbare, kosteneffectieve en veilig gehoste infrastructuur van de cloud. Ook het belang van big data en de gepersonaliseerde zorg maken de overstap naar de cloud voor de hand liggend. Maar voor het bewerkstelligen van een goede cloudstrategie moeten zorgorganisaties secuur te werk gaan. Zij doen er goed aan eerst de niet-bedrijfskritische applicaties naar de cloud te verplaatsen. Daaropvolgend kunnen de bedrijfskritische applicaties in samenwerking met een integratie-, netwerk- en infrastructuurpartner worden verplaatst.

Cliënt is koning
Cliënten worden assertiever en hun waardering voor een zorgorganisatie heeft steeds meer invloed op het succes ervan. Zij verwachten dat zorgorganisaties hen online goede en ook gepersonaliseerde informatie bieden. Investeren in online en mobiele applicaties is daarom noodzakelijk. Op deze manier kunnen zorgorganisaties cliënten voorzien van relevante informatie en persoonlijke zorg faciliteren.

Besparen
De kosten van de gezondheidszorg zijn hoog en de budgets krap. Zorgorganisaties moeten meer zorg bieden met minder faciliteiten. Op het gebied van ICT zijn er diverse mogelijkheden om efficiënt met geld om te gaan. Het Session Initiation Protocol (SIP) bijvoorbeeld is een protocol om multimediacommunicatie, waaronder Voice over IP (VoIP), mogelijk te maken. Daarnaast zijn er mobiele oplossingen en uiteraard cloud computing om kostenbesparend te werken.

Datacenters
Ook buiten de gezondheidszorg wordt gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen. Als gevolg hiervan vindt op grote schaal de consolidatie van datacenters plaats. Dit gebeurt in-house, door derden of door verhuizing naar de cloud. Ook de gezondheidszorg zal hiermee te maken krijgen.

ICT-partner
De genoemde trends vormen zowel uitdagingen als kansen binnen de zorg. Technologische ontwikkelingen kunnen zorgorganisaties ondersteunen bij het bieden van cliëntgerichte zorg, waarvan duidelijke en effectieve informatie een belangrijk deel uitmaakt. Voor zorgorganisaties is het dan ook cruciaal om met een ICT-partner te werken die een wezenlijke bijdrage levert aan het bereiken van dit doel.

http://www.it2it.nl/it-blog/5-belangrijkste-ict-trends-zorg/

Sorry, the comment form is closed at this time.