070 357 0800

De eerste cao aanpassingen voor de VVT

Er zitten een aantal veranderingen aan te komen met de invoering van de nieuwe cao voor de VVT.

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij de noodzakelijke wijzigingen al aangebracht zodat u voor december op een correcte salarisberekening kunt rekenen.

Hieronder vindt u de details van de eenmalige uitkering voor december:

 • alleen werknemers die op 1 december 2016 (peildatum) in dienst zijn, ontvangen de uitkering;
 • de cao aanduiding op werknemersniveau bepaalt of de cao VVT van toepassing is, dus ook indien de ‘hoofd’ cao van uw organisatie een andere is.
 • de parttimefactor in de stamgegevens over december is bepalend voor de grondslag van de uitkering, dus 12 x parttimefactor december x salaris december;
 • indien u vierweken verwerking toepast, dan wordt in de 13e periode, 13x het periodesalaris van periode 13 genomen als basis;
 • de 1,2% wordt genomen van het kale contractuele schaalsalaris, exclusief toeslagen maar er wordt wel rekening gehouden met de FWG garantieschalen;
 • de eenmalige uitkering wordt uitbetaald bij het salaris over de maand december 2016 voor fulltimers en parttimers;
 • voor oproepkrachten wordt de eenmalige uitkering berekend gelijk met de uitbetaling van de roosters over december. Dus in de 13e run 2016 of in januari 2017, afhankelijk van hoe u daar als werkgever mee omgaat. Het opgegeven aantal bij loonfactor “001: uren uurloner” bepaalt de deeltijdfactor voor deze medewerkers;
 • voor min-max-ers wordt de eenmalige uitkering in december berekend over de minimale contracturen zoals bij een parttimer. Daarnaast wordt bij het afrekenen van de roosters een aanvullend bedrag berekend op basis van het opgegeven aantal bij loonfactor “013: extra uren” dat voor deze medewerker worden afgerekend;
 • indien u de salarissen achteraf verwerkt dan wordt aan fulltimers en parttimers in december een voorschot betaald op basis van hun contract over november. Mocht het contract in december wijzigen, dan wordt dit in januari gecorrigeerd. Aan oproepkrachten wordt de uitkering ineens uitbetaald in januari op basis van het aantal gewerkte uren in december;
 • het automatisch berekende bedrag wordt in de proefverwerking gepresenteerd op loonfactor “018: eenmalige uitkering”;
 • u kunt dit bedrag in de variabele mutaties aanpassen. In dat geval wordt het aangepaste bedrag uitbetaald;
 • indien u de waarde 0,01 (1 cent) opgeeft, dan wordt er géén eenmalige uitkering betaald.

Dit zijn de eerste aanpassingen vanwege de nieuwe cao VVT en wij houden u verder op de hoogte van de overige aanpassingen die uitgevoerd worden.

Sorry, the comment form is closed at this time.