070 357 0800

De kanteling van werktijden

De CAO VVT verplicht organisaties om per 1 januari 2017 medewerkers (en teams) meer invloed en zeggenschap te geven over hun eigen inzet en werktijden. De uitvoering van artikel 5.1A uit de CAO VVT beoogt bij te dragen aan een evenwicht tussen goede, doelmatige zorg en bedrijfsvoering en inzet van medewerkers.

Om het bovenstaande te kunnen verwezenlijken dient de organisatie in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan een kader op te stellen dat moet voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Naast het betrekken van werknemersorganisaties bij de totstandkoming van dit kader wordt ook een achterbanraadpleging door het medezeggenschapsorgaan verplicht gesteld.
Ook Actiz is druk bezig is met richtlijnen omtrent dit thema: Hoe ver bent u??

Sorry, the comment form is closed at this time.