070 357 0800

De kentering naar zelfsturende teams

Steeds meer zorgorganisaties kiezen voor zelfsturende teams. Daarmee willen zij de cliënt centraal stellen en de medewerker meer verantwoordelijk geven. Het werken met zelfsturende teams heeft verschillende voordelen, zoals een efficiëntere werkwijze, flexibiliteit, kostenbesparing en een grotere betrokkenheid. Het verschil tussen de traditionele werkwijze en deze relatief nieuwe manier van werken is groot. De kentering naar zelfsturende teams vraagt dan ook veel van de organisatie en de medewerkers.

Verantwoordelijkheid
De zorg is duur en bestaat uit een grote hoeveelheid regels en instellingen. Zorgorganisaties moeten besparen, terwijl cliënten goede zorg verlangen die volledig is afgestemd op hun behoeften. De druk op zorgverleners neemt toe en kan resulteren in verminderd werkplezier en meer verzuim. Veel zorgorganisaties zien zelfsturing als de manier om kosten te besparen, cliëntgerichte zorg te bieden en zorgverleners hun werkplezier terug te geven. Bij zelfsturing organiseert een vast team van zorgverleners geheel zelfstandig de zorg voor een cliënt. De zorgvraag van de cliënt staat daarbij centraal. De leden van het team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leveren van optimale zorg. Zij worden niet aangestuurd door een manager, maar leggen direct verantwoording af aan de directie en aan elkaar. Bij zelfsturing is het belangrijk dat het team en de directie gezamenlijk duidelijke kaders vaststellen, waarbinnen het team werkt. Daarbij valt te denken aan het doel, het dienstenaanbod, resultaatafspraken over cliënttevredenheid en een budget.

Zeggenschap
Het succes van een zelfsturende organisatie valt of staat met de medewerkers. De kentering vergt een nieuwe manier van denken en doen. Medewerkers moeten binnen een team kunnen werken en de verantwoordelijkheid voor hun taken dragen. Organisaties doen er goed aan ruim de tijd te nemen voor het introduceren en uitrollen van de nieuwe werkwijze. Op die manier kunnen medewerkers optimaal worden meegenomen in het proces en dit vergroot de bereidheid om te veranderen. Van de directie en eventuele managers vraagt zelfsturing de capaciteit om te kunnen delegeren en loslaten. Vertrouwen in de deskundigheid en zelfredzaamheid van een team ligt hieraan ten grondslag. Een succesvol zelfsturend team bestaat uit gemotiveerde medewerkers, die zich betrokken voelen bij de cliënt, de zorgtaken, het team en de organisatie. Zij hebben zeggenschap over hun werk en hiertoe toegang tot het cliëntendossier, het eigen werkrooster, invloed op de werktijden en HR-ondersteuning.

https://www.sdbayton.nl/zelfsturing

Sorry, the comment form is closed at this time.