070 357 0800

De Lichtenvoorde

SDB vrijwilligers versieren corsowagen bij De Lichtenvoorde

Via het vrijwilligersprogramma SDB Cares helpen medewerkers van SDB Groep verschillende zorgorganisaties met de meest uiteenlopende klussen. In dit kader staken drie SDB vrijwilligers op vrijdag 9 september hun handen uit de mouwen voor De Lichtenvoorde. Zij hielpen de cliënten met het versieren van corsowagen ‘Apenrots’ van Corsogroep Veur Mekare?! voor het bloemencorso in Lichtenvoorde.

Dagbesteding
De Lichtenvoorde biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke, psychiatrische of lichamelijke beperking als volwaardige burgers in de lokale samenleving. De organisatie voert voor ruim 800 cliënten naast langdurige zorg, ook jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en GGZ-c zorg uit. Als dagbesteding helpen cliënten op het bloemenveld van Corsogroep Veur Mekare?! met onkruid wieden en het oogsten van de bloemen. Ook helpen zij bij het versieren van de corsowagen voor het jaarlijkse bloemencorso van Lichtenvoorde.

Corsokoorts
Corsogroep Veur Mekare?! wil dat de cliënten van De Lichtenvoorde volledig deel kunnen nemen aan de voorbereidingen voor de bloemencorso. Zij plaatsen een grote tent op het terrein van De Lichtenvoorde, zodat de activiteiten dicht bij de cliënten plaatsvinden. In maart begint de corsogroep met het ontwerp en de bouw van de corsowagen. De laatste dagen voor het bloemencorso worden de 300.000 bloemen op de wagen geprikt. Hier zijn veel vrijwilligers van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat druk mee. De cliënten, de corsogroep en de hele omgeving hebben dan de zogeheten corsokoorts. Ook onze SDB vrijwilligers raakten tijdens het versieren besmet door het enthousiasme van de cliënten en de lokale radiozender, die met zijn corsoberichten door de tent schalde.

Grote betrokkenheid
Voor onze SDB vrijwilligers was het een mooie ervaring om met de voorbereidingen voor het bloemencorso te kunnen helpen. Zij waren onder de indruk van de grote betrokkenheid van alle vrijwilligers en de cliënten van De Lichtenvoorde. Het was vooral mooi om te zien hoe de cliënten er gewoon helemaal bij horen.

Sorry, the comment form is closed at this time.