070 357 0800

De medewerker centraal: Selfservice

Er zijn veel definities van zelfroosteren en er zijn veel interpretaties van wat dit nu eigenlijk betekent voor een organisatie. Veel van deze beschrijvingen gaan uit van een ideale situatie: een organisatie waarin geen planner meer nodig is. De medewerker regelt zelf zijn beschikbaarheid en inzetbaarheid en controleert zelf de uiteindelijke afrekening via declaraties en de loonstrook.

In de praktijk komt deze ideale situatie echter niet voor. Veelal bestaat zelfroosteren in de praktijk uit een mengvorm van veel invloed door de medewerker, in combinatie met een centrale sturende en controlerende taak door bijvoorbeeld een planner of roosteraar. Dit wordt gedaan omdat medewerkers vaak moeilijker kunnen inschatten wat de kosten zijn van hun inzet, en omdat zij minder overzicht hebben in de totale (benodigde) zorginzet ten opzichte van de zorgvraag.

In de praktijk kiezen zorginstellingen voor een gefaseerde invoering van zelfroosteren als onderdeel van zelfservice voor en door de medewerker.

Zelfservice
We zien steeds meer experimenten met zelfsturende teams, regie op locatie of aanverwante begrippen. Aanvankelijk was er veel onbegrip en angst dat het een hype zou zijn. Maar cliënten en professionals worden enthousiast en het blijkt ook nog te werken binnen de financiële grenzen. Het belangrijkste is dat de mensen op de werkvloer het voordeel ervaren. Dus niet alleen de regels en kaders schetsen en dan een groep professionals in het diepe gooien. Schep de kaders en delegeer de bevoegdheden tezamen met de verantwoordelijkheid. De professional weet zelf wel wat de beste zorg is

Zelfroosteren
Binnen de cao voor de VVT is per 1 januari 2017 verplicht gesteld dat de medewerkers invloed hebben op hun rooster en werktijden. De uitleg wordt door werkgevers binnen de zorg verschillend uitgelegd. Het varieert van de roosters ophangen met viltstift ernaast tot het volledig leeg laten van het rooster en de medewerkers zelf diensten in te laten vullen. Soms vooraf (planning) en soms achteraf (realisatie).

Specialistische software kan wel helpen om deze informatie dichterbij de medewerker te brengen, maar in de praktijk bestaat er toch nog behoefte om de inzet van personeel te spiegelen aan de bedrijfsdoel-stellingen en aan de omgevings-variabelen.

Waar op gelet moet worden is bijvoorbeeld een puntensysteem om een ‘eerlijke verdeling’ in de werklasten te garanderen. Wettelijk is er natuurlijk aandacht nodig voor de toepassing van de arbeidstijdenwet en vanuit de organisatie is er de behoefte aan strategische HRM.

SDB Software als de basis
De basis van Zelfservice is het aansluiten van de medewerker op de onderliggende HR- en Salaris-systemen. Al 40 jaar is SDB Groep specialist op het gebied van HR en Salaris binnen de zorgsector. Deze oplossingen bieden een solide basis. En met de planningsoplossing SDB*ZorgPlanner zijn de achterliggende processen geregeld op het gebied van roosteren, afgestemd op de zorgvraag van de cliënten.

SDB*Selfservice
Met SDB*Selfservice vereenvoudigt en versnelt u de afhandeling van administratieve processen. Medewerkers krijgen via een eigen portaal toegang tot hun HR- en roosterinformatie en kunnen deze, zo nodig, zelf wijzigen. Oftewel, geen stroom papieren formulieren meer door de organisatie, maar een elektronische workflow, die de mutaties na goedkeuring automatisch verwerkt in de onderliggende systemen. Het geeft de medewerker toegang tot de interactieve loonstrook en de bijbehorende jaaropgave. Het werkrooster is inzichtelijk en ook de verlofkaart is beschikbaar. En dat alles op het moment dat het de medewerker uitkomt. Of dat nu is op een PC, een Apple, een tablet of een telefoon: de informatie is beschikbaar en er hoeft niets geïnstalleerd te worden.

SDB*Selfservice Agenda
Als de basis is gelegd, biedt de Agenda binnen Selfservice antwoorden op veel gestelde vragen:

Wanneer moet ik werken en hoe zit het met mijn uren deze week? Heb ik ze allemaal ingezet?
Kan ik nog wat extra werken of juist wat extra vrij nemen?

Je kunt kijken hoe je schema in elkaar zit, hebt er invloed op via het aangeven van beschikbaarheid of inschrijven op openstaande taken.

De outlook-achtige agenda zorgt voor samenwerking met je teamleden en de roosteraars. Notificaties voor beschikbare diensten en de status van je aanvragen. Het biedt de medewerker een agenda met zijn actuele rooster, inclusief verlofdagen en in de agenda kan de medewerker aangeven wanneer hij wel of niet wil werken. Dit wordt direct zichtbaar in het rooster van SDB*Zorgplanner en kunnen openstaande diensten beschikbaar gesteld worden in de agenda van medewerkers, die zich hierop kunnen inschrijven. Na afloop van de maand kan de medewerker zijn roostermutaties digitaal doorgeven via zijn agenda. Na goedkeuring worden deze verwerkt.

En zo is het proces van planning en registratie compleet en heeft de medewerker invloed op het eigen rooster.

Sorry, the comment form is closed at this time.