070 357 0800

Digitalisering essentieel voor ontwikkeling zorgorganisaties

Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden is snellere digitalisering essentieel. Dit blijkt uit een onderzoek van het platform Het Digitale Landschap, een initiatief van werkplekkenspecialist Multrix, hardwareleverancier Dell en chipfabrikant Intel. De zorgsector staat de komende 50 jaar voor grote uitdagingen. Door een stijgend aantal zorgbehoevenden en een krimpende beroepsbevolking zal meer zorg moeten worden verleend met minder faciliteiten. Aan het onderzoek van Het Digitale Landschap deden ruim 100 zorgmedewerkers mee. Het toont aan in welke mate de digitalisering al is doorgevoerd in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Ook is in het onderzoek gevraagd hoe zorgmedewerkers de digitalisering in de toekomst denken te realiseren.

Prioriteit
De belangrijkste doelstelling van digitalisering is voor veel zorgmedewerkers om meer zorg op maat te kunnen leveren. Ook het verminderen van de administratielast en sneller en accurater reageren op zorgvragen zijn belangrijk. Digitalisering van de werkvloer heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door de financiële afdeling en het management. Voor het introduceren van nieuwe ICT-diensten maakt een meerderheid van de zorgorganisaties een business case. Ook heeft het merendeel een ICT-beleidsdocument ontwikkeld. Minder dan de helft van de zorgorganisaties heeft ICT opgenomen in zowel een ICT-beleidsdocument als in de missie en visie. In slechts 20% van de zorgorganisaties wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare IT-middelen. Dit betreft niet alleen hard- en software maar ook het beheer en personeelskosten.

Beperkte toegang
Bij een minderheid van de zorgorganisaties is voor alle medische en verzorgende medewerkers een mobiele, digitale werkplek gerealiseerd, zodat zij overal kunnen inloggen. Ruim 70% geeft aan dat cliëntgegevens niet direct digitaal worden ingevoerd, maar eerst worden opgeschreven. De meerderheid van de cliënten heeft geen online toegang tot de persoonlijke gegevens. Slechts 13% heeft dit wel.

Minder urgent
Alle zorgorganisaties zien volledige digitalisering als een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Het proces kan echter beter en sneller. Dit ligt niet zozeer aan de capaciteit, als wel aan de koppelingen tussen ICT-systemen en legacy (verouderde) ICT-systemen. Bovendien wordt digitalisering vaak als minder urgent gezien, waardoor er geen tijdsdruk achter zit.

Belangrijke initiatieven
Voor een snellere digitalisering van zorgorganisaties moet de rol van IT binnen de bedrijfsprocessen nog meer worden verduidelijkt. Ook het vergroten van de digitale kennis en vaardigheden van de medewerkers en het aangaan van de samenwerking met partners om de positie te versterken zijn belangrijke initiatieven. Daarnaast zien veel zorgmedewerkers het werken in de cloud als een cruciale stap in de digitalisering.

http://www.zorg-en-ict.nl/newsitem/19954

Sorry, the comment form is closed at this time.