070 357 0800

Dossier ORT

null

Wat betekent het voor u?

Het zal u niet ontgaan zijn: op 14 oktober 2016 is er door de bonden NU’91 en CNV Zorg & Welzijn samen met de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (kortweg: VVT).
Binnen de VVT zijn zo’n 380.000 werknemers werkzaam. Het betreft dus een zeer belangrijk akkoord met daarin een aantal ingrijpende afspraken.

 • DossierORT vso
  Vaststellings- overeenkomsten
  Wij kunnen jouw organisatie helpen
 • DossierORT ex-medewerker
  Heb je in het verleden in de VVT gewerkt?
  Kijk verder
 • Aanmelden Nieuwsbrief
  Wil je de nieuwsbrief ontvangen?
  Meld je aan

Waarom een nieuwe cao?

Een belangrijke reden voor deze aanpassingen zijn de grote veranderingen in de zorg die ook impact hebben op uw medewerkers. Uiteindelijk bepaalt de medewerker de kwaliteit van de zorg en daar verdienen ze dan ook meer waardering en salaris voor. Hierbij hoort ook vermindering van de werkdruk en meer zelfregie om zo de kwaliteit van de zorg beter te waarborgen. Wat betreft ORT; de Europese regels schrijven voor dat ORT onderdeel is van het reguliere loon en dat het daarom ook gedurende vakanties uitbetaald moet worden. Vandaar dat is afgesproken per 1 januari 2017 ook ORT over verlof en vakantiedagen uit te betalen.

De medewerkers krijgen van de afgelopen 5 jaar een nabetaling voor misgelopen ORT.

De hoofdlijnen op een rij

 • De looptijd van de cao is van 1 april 2016 tot 1 april 2018
 • Een loonsverhoging per oktober 2016 (0,65%) en per juli 2017 (1%)
 • De eindejaarsuitkering gaat naar een dertiende maand (8,33%)
 • In december 2016 en in februari 2017 een eenmalige uitkering van 1,2%
 • Vanaf 1 januari 2017 wordt ORT uitbetaald over vakantie- en verlofdagen
 • Het verlofmandje wordt teruggebracht met 21,6 uur
 • Er is een regeling voor rouw, trouw en kraamverlof
 • Iedereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen ORT over verlof en vakantiedagen

Aanvullende afspraken

Er is afgesproken dat er extra impulsen komen voor scholing van de mensen binnen de sector.

Tevens wordt er sterk ingezet op het terugdringen van het verzuim, niet alleen vanuit het perspectief van de werkgever maar ook zeker vanuit de werknemer.

En er is afgesproken dat de administratieve lasten naar beneden moet, zodat er weer meer tijd beschikbaar komt voor de daadwerkelijke zorg.

De laatste berichten

 • CAO VVT 2016-2018 is algemeen verbindend verklaard
 • Onderhandelaarsakkoord voor de cao Gehandicaptenzorg
 • CAO VVT: vragen en antwoorden
  nieuws

De nabetaling ORT, wat betekent dit voor uw organisatie?

Wat er natuurlijk direct uitspringt is de nabetaling van ORT over verlof over de afgelopen 5 jaar. Dit is een ingrijpende maatregel waar u natuurlijk graag en snel meer inzicht in wilt hebben. Er wordt immers van uw zorginstelling verwacht hier uitvoering aan te geven en dit totale bedrag om te zetten naar een reservering over 2016. Dit heeft flink wat impact aangezien u per medewerker deze berekening moet uitvoeren.

Natuurlijk helpen wij u hier graag mee. We hebben dan ook meteen actie ondernomen en gekeken hoe wij u hiermee van dienst kunnen zijn om uw zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en u zo snel mogelijk inzicht in de kosten te geven.

Snel inzicht en zo min mogelijk extra werk. Wat mag u van ons verwachten?

Als zorgspecialist op het gebied van planning, HR en salaris,gaan wij natuurlijk de nieuwe regelingen ondersteunen die relevant zijn voor de salarisberekeningen van uw medewerkers. De loonsverhoging per oktober alsmede de eenmalige uitkeringen worden door ons automatisch toegepast. U zult dit zien aan de uiteindelijke loonberekeningen waarbij er ook al automatisch een herrekening zal worden toegepast om het overzicht voor dit jaar voor uw medewerkers kloppend te krijgen. Daarnaast zorgen wij er natuurlijk ook voor dat in de toekomst de ORT-berekening over vakantie- en verlofdagen, samen met het aangepaste verlofmandje, netjes worden uitgevoerd. Dit is wat u van ons gewend bent en dat mag u ook van ons verwachten.

Maar hoe werkt het dan met de nabetalingen over de afgelopen 5 jaar?

Uiteraard helpen wij u ook graag met de nabetaling van het gemiste ORT voor al uw medewerkers die hier recht op hebben. We kunnen u helpen met alle gegevens per medewerker over de afgelopen 5 jaar met als uitgangspunt het kalenderjaar 2015. Deze cijfers kunnen door ons per medewerker en als totaalbedrag voor uw balans worden aangeleverd zodat u direct inzicht heeft en weet waar u aan toe bent.
Ook kunnen wij u helpen met het opnemen van de reservering in uw administratie voor 2016 en de uiteindelijke betaling ervan in de komende jaren, conform de afspraken in de cao.

Uitzonderingen?

Mochten er nog specifieke uitzonderingen binnen uw organisatie bestaan, dan hebben wij ook de mogelijkheid om u ook hiermee te helpen.Kortom wij staan voor u klaar zodat u zich kunt inzetten voor uw medewerkers en de beste zorg voor uw cliënten.

Direct aan de slag?

Wilt u ook direct weten wat de cao aanpassingen voor uw organisatie betekenen? Vul dan meteen onderstaand formulier in en we nemen direct contact met u op.
We staan klaar om u met alle wijzigingen te helpen.

Neem voor meer hulp contact met ons op: