070 357 0800

Dreigende financiële problemen voor wijkverpleging

Volgens branchevereniging ActiZ komt de wijkverpleging steeds verder in de problemen. Het aantal cliënten neemt toe terwijl vergoedingen worden verlaagd en cliëntenstops dreigen. De organisatie heeft om deze reden een brandbrief aan de verantwoordelijke bewindslieden gestuurd.

Budgetplafonds
De vraag naar wijkverpleging neemt toe als gevolg van het beleid dat ouderen steeds langer thuis wonen. Sinds 2015 wordt dit betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars kopen wijkverpleging in bij zorgorganisaties die deze vorm van zorg leveren. De contracten die zij hiervoor afsluiten blijken in een groot aantal gevallen niet toereikend te zijn: meer cliënten wilden de zorg van een bepaalde zorgaanbieder dan in het contract was voorzien. Onlangs werd bekend dat zorgverzekeraars de in 2015 te veel geleverde en betaalde wijkverpleging ten opzichte van het contract willen terugvorderen. Hiermee negeren zij de keuzevrijheid van cliënten en brengen zij zorgaanbieders in financiële problemen. De ontoereikende contracten veroorzaken ook voor 2016 grote problemen. Op dit moment onderzoekt ActiZ in welke mate de budgetplafonds dit jaar overschreden zullen worden. Zorgorganisaties die het budgetplafond dreigen te bereiken en geen financieel risico willen lopen zijn gedwongen cliëntenstops te hanteren.

Extra eisen
Naar verwachting zullen de tarieven ook in 2017 lager uitvallen. Bovendien stellen zorgverzekeraars extra eisen aan de registratie. Hierdoor neemt de registratielast voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden nog meer toe. Daarnaast ziet het ernaar uit dat zorgverzekeraars niet langer extra willen betalen voor duurdere zorg. Hierbij valt te denken aan specialistische wijkverpleging, zoals de zorg bij een infuus voor de bestrijding van ernstige pijn, zorg in afgelegen gebieden en de beschikbaarheid van wijkverpleging 24 uur per dag 7 dagen per week. Zorgaanbieders die deze zorg nu nog leveren overwegen hiermee te stoppen.

Brandbrief
Het beleid dat zorgverzekeraars willen invoeren heeft een aantal zeer negatieve gevolgen. De continuïteit van zorg en de keuzevrijheid van cliënten komen in het gedrang. Daarnaast zijn zorgaanbieders gedwongen om cliëntenstops in te stellen en kan zorg bij complexere zorgvragen niet meer worden geleverd. Bovendien zal het verzuim onder wijkverpleegkundigen en verzorgenden stijgen, doordat de druk op wijkverpleging toeneemt. Om deze heikele situatie te voorkomen heeft ActiZ in een brandbrief de verantwoordelijke bewindslieden opgeroepen hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Dit najaar vindt de begrotingsbehandeling voor 2017 plaats. Dat is het moment waarop de minister en staatssecretaris zich sterk moeten maken voor voldoende financiële ruimte voor de wijkverpleging.

Sorry, the comment form is closed at this time.