070 357 0800

Dreigende leegstand verlangt flexibiliteit verzorgingshuizen

Begin 2015 deed ActiZ onderzoek naar het aantal verzorgingshuislocaties dat vermoedelijk zou sluiten. Vele verzorgingshuizen zouden leeg komen te staan, doordat mensen met een lage zorgvraag niet langer een indicatie hiervoor krijgen. Deze ontwikkeling is nog altijd actueel. Onlangs keek ActiZ naar de huidige stand van zaken. Zij gebruikten een peilstok om de leegstaande verzorgingshuizen in beeld te brengen. Afgelopen juni publiceerden zij de resultaten van hun onderzoek.

Woon-zorgaanbod aanpassen
Uit de resultaten van het ActiZ onderzoek blijkt dat verzorgingshuizen die met sluiting worden bedreigd, oplossingsgericht te werk gaan om het vastgoed in hun beheer efficiënt te gebruiken. Zij realiseren vaak een woon-zorgaanbod dat aansluit op de behoeftes van de directe omgeving. Voorbeelden hiervan zijn uitbreiding van het aanbod van zwaardere verpleeghuiszorg of kortdurend verblijf na ziekenhuisopname. Ook bieden veel verzorgingshuislocaties nieuwe concepten van verzorgd wonen aan. Bewoners huren een appartement en ontvangen thuiszorg en ondersteuning. Op deze manier voorziet het verzorgingshuis in de behoefte aan een sociaal veilige woonomgeving, waarin mensen eenvoudig van zorg en facilitaire diensten gebruik kunnen maken.

Andere doelgroepen
Bij een afnemende vraag naar wonen met zorg ontstaat ruimte voor andere doelgroepen. Denk hierbij aan studenten en mensen met een verblijfsvergunning die op de wachtlijst staan voor een woning.

Leegstand voorkomen
Het ActiZ onderzoek laat zien dat verzorgingshuislocaties zich heel flexibel opstellen om leegstand te voorkomen. Toch blijken nieuwe gebruiksmogelijkheden niet voor alle verzorgingshuizen een redmiddel te zijn. Tussen de 150 en 200 locaties zullen hun deuren moeten sluiten. Dit is echter een relatief laag aantal vergeleken met eerdere voorspellingen.

Financiële leegstand
Verzorgingshuizen die niet hoeven te sluiten kunnen tegen een ander probleem aanlopen: financiële leegstand. Dit ontstaat bijvoorbeeld als de huur van de nieuwe woon-zorgconcepten de kosten niet dekken of bij een langjarige huur zonder opzegmogelijkheid met een achterblijvende vraag. Financiële leegstand springt minder in het oog dan een leeg gebouw, maar is minstens net zo problematisch. Het kost zorgorganisaties veel geld. Geld dat besteed kan worden aan het verbeteren van de gebouwkwaliteit, het binnenklimaat en het voldoen aan duurzaamheidseisen. Om mensen met een zorgvraag goede huisvesting te kunnen bieden, is rendabele verhuur van zorgwoningen noodzakelijk. De zorgsector kan dit deels zelf beïnvloeden door nieuwe woon-zorgconcepten te ontwikkelen die minder kosten. Ook de overheid kan hier deels aan bijdragen door een aantal randvoorwaarden in de verhuurregelgeving aan te passen.

U vindt de resultaten van het ActiZ onderzoek via deze link.
https://www.actiz.nl/stream/analyse-kwalitatieve-sluiting-verzorgingshuizen-juni-2016.pdf

Sorry, the comment form is closed at this time.