070 357 0800

Eerste Ronde Tafel Bijeenkomst een succes!

In het Bouwhuis in Zoetermeer vond op 28 januari de eerste ronde tafel bijeenkomst plaats over het thema “Roosteren in de zorg”.

Een twintigtal deelnemers wisselde in drie workshops van gedachten over de toekomst van dienstroosters maken. Zowel het proces als de daarbij benodigde hulpmiddelen werden besproken. Er was een hele ochtend voor uit getrokken, maar dat bleek krap bemeten. Deelnemers genoten van de mogelijkheid om met elkaar en met collega’s van SDB Groep ideëen uit te wisselen.

De volgende bijeenkomst is op 4 februari in Zwolle. Daarvoor is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Sorry, the comment form is closed at this time.