070 357 0800

Extra middelen beschikbaar voor ouderenzorgorganisaties

sep 01, 2016 Marketing Nieuws 0 comments

Sinds april 2015 is het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en Trots’ actief. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) initieerde dit om de verpleeghuiszorg in Nederland op een hoger niveau te brengen. Zorgorganisaties kunnen in dit kader plannen aandragen die betrekking hebben op een zinvolle dagbesteding of deskundigheidsbevordering en waarvoor extra middelen nodig zijn. Zij moeten de plannen vóór 1 oktober 2016 indienen bij het zorgkantoor om in aanmerking te komen voor de extra middelen in 2017.

Structurele middelen
Zorgorganisaties kunnen een meerjarig strategisch plan of een jaarplan voor 2017 opstellen. Om de dagbesteding van ouderen en de deskundigheid van zorgpersoneel te bevorderen heeft staatssecretaris Van Rijn structurele middelen beschikbaar gesteld. In 2016 gaat het landelijk om een bedrag van € 110 miljoen. Dit loopt op tot € 180 miljoen in 2020.

Factsheet plan
Voorstellen voor de extra middelen kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2016 worden ingediend bij het zorgkantoor. Het plan moet ondertekend zijn door de cliëntenraad, de ondernemingsraad en indien aanwezig de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Het ministerie van VWS, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben gezamenlijk een factsheet opgesteld die zorgorganisaties ondersteuning biedt bij het opstellen van een plan voor extra middelen.
Meer informatie vindt u op www.waardigheidentrots.nl

Sorry, the comment form is closed at this time.