070 357 0800

FCB evalueert invoering Individueel Keuzebudget

Werknemers in de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening beschikken sinds mei 2016 over een Individueel Keuzebudget (IKB). Hierin zijn arbeidsvoorwaarden zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en uren bovenwettelijk verlof samengevoegd. Het IKB bedraagt ongeveer 18% van het brutosalaris en medewerkers kunnen dit naar eigen inzicht besteden. Zij hebben bijvoorbeeld de keuze om dit maandelijks, in delen of aan het einde van het jaar uit te laten betalen, maar ook om het in te zetten voor extra verlof of een opleiding. Het doel hiervan is om meer invloed en regie voor medewerkers te creëren, zodat zij de optimale balans tussen werk en privé vinden. Koepelorganisatie FCB organiseerde onlangs een evaluatie onder werknemers en werkgevers.

Eerste keuzemoment
De introductie van het IKB vergde goede voorbereiding, voorlichting en ondersteuning door het FCB. De website bevat veel praktische informatie en de interactieve keuzehulp voor werknemers is zeer frequent geraadpleegd. Ook werkgevers en softwareleveranciers konden zich goed voorbereiden op de invoering van het IKB, doordat zij ruim van tevoren zijn geïnformeerd. Afgelopen mei konden werknemers voor de eerste keer kiezen hoe zij hun IKB willen besteden. FCB heeft de indruk dat met name grotere werkgevers, met een stafmedewerker HRM, hun werknemers goed wegwijs konden maken binnen het IKB. Kleinere werkgevers gaven vaker minimale ondersteuning. Tijdens dit eerste keuzemoment heeft ongeveer 10% van de werknemers ervoor gekozen om het IKB naar eigen inzicht te besteden. De overige 90% heeft vooralsnog geen veranderingen aangebracht ten opzichte van de oude situatie. Het FCB verwacht dat op de lange termijn meer werknemers het IKB zullen afstemmen op hun persoonlijke behoeften. Het volgende keuzemoment is 1 januari 2017.

Aandachtspunten
De uitvoering van het IKB verlangt op een aantal punten nog wat extra aandacht. Het is tot nu toe niet duidelijk hoe de opbouw en aanwending van het IKB kunnen worden verantwoord in de loonaangifte aan de Belastingdienst en het UWV. Dit heeft consequenties voor werknemers die in een uitkeringssituatie belanden. Ook geeft het aankopen van verlofuren uit het IKB enkele praktische problemen. FCB werkt momenteel aan het oplossen van deze vraagstukken.

Sorry, the comment form is closed at this time.