070 357 0800

Financial Services

Een gezonde bedrijfsvoering vergt expertise en ervaring. Onze specialisten ondersteunen hierbij graag met financieel advies, uitvoering en training op het gebied van o.a.:

 • meerjaren prognoses
 • inrichting AO/IC
 • begroting
 • jaarrekening
 • vastgoed
 • (de)fusies
 • onderhandeling met gemeenten en zorgverzekeraars
 • voorbereiding accountantscontrole
 • toepassing van wet en regelgeving
 • stuurinformatie en rapportages
 • declaratie, facturatie en zorgregistratieprocessen

Onze professionals beschikken over brede ervaring uit de zorg- en welzijnpraktijk. Variërend van kleinschalige welzijnsinstelling tot grote verpleeg- en verzorgingstehuizen en van thuiszorginstelling tot aan GZ- en GGZ-instellingen.

null

Gerelateerde oplossingen

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief