070 357 0800

Flexibele zorgplanning verlangt wijziging arbeidscontracten

Zorginstellingen hebben een relatief groot medewerkersbestand met een hoog aantal contracturen. SDB Groep signaleert dat organisaties momenteel alleen medewerkers aannemen voor maximaal 24 uur per week. Uit economisch oogpunt en voor de eenheid binnen het medewerkersbestand dienen de hoge urencontracten van de medewerkers in vaste dienst te worden gewijzigd. Zij krijgen dan een vast contract voor minder uren met een flexibele component. Deze flexibele component kan worden ingezet op piekuren of bij incidenten. Het wijzigen van contracten is een complexe en gevoelige aangelegenheid. SDB Groep biedt haar klanten daarbij optimale ondersteuning.

Flexibele zorgplanning
Onze consultants constateren regelmatig bij de jaarrekening van een zorginstelling hoge kosten door een groot aantal overwerkuren en door de inhuur van extra personeel. Voor de continuïteit van een zorginstelling is bezuinigen cruciaal. De flexibilisering van arbeidscontracten speelt daarin een belangrijke rol en maakt bovendien een flexibele zorgplanning mogelijk. Zowel cliënten als medewerkers hebben daar belang bij; cliënten ontvangen zorg op het moment dat zij dat wensen en medewerkers kunnen de zorg afstemmen met hun cliënten en indien gewenst uitbreiden. De kwaliteit van de zorg verbetert hierdoor aanzienlijk. Om een flexibele zorgplanning te realiseren zal het rooster van een medewerker deels bestaan uit vaste uren en deels uit flexibele uren. Op die manier worden piekuren ondervangen en kan tijdens daluren met minder bezetting worden gedraaid. Overwerken en inhuren is hierdoor niet langer nodig.

Werkwijze
SDB Groep heeft adviseurs die gespecialiseerd zijn in roosteroptimalisatie. In overleg met het directieteam en de OR van een zorginstelling inventariseren zij de mogelijkheden voor het afstemmen van een flexibele zorgplanning op flexibilisering van de arbeidscontracten. Een flexibele zorgplanning kan worden gerealiseerd door de dienstroostercodes flexibeler te maken. De bereidheid van de medewerker om de werkroosters aan te passen is cruciaal. Een goede en open communicatie tussen zorginstelling en medewerker kan hierin doorslaggevend zijn. In een optimalisatietraject zetten wij de relevante aspecten van de flexibilisering in een schema. Daarmee maken wij verbanden inzichtelijk en kunnen wij conflicten aantonen tussen:
– arbeidsrecht;
– planningsvraagstukken;
– zorgvraag;
– communicatie;
– optimalisatie van de medewerkermix.
Ook kunnen wij een businesscase opstellen die de gevolgen van de flexibilisering goed in kaart brengt.

Sorry, the comment form is closed at this time.