070 357 0800

Gefeliciteerd: u bent prijswinnaar!

Als dagelijks gebruiker van SDB*Selfservice maakt u deel uit van een prijswinnend team. Uw voorbeeld spreekt tot de verbeelding van velen. Er is internationale waardering voor uw prestatie.

Alle Nederlandse burgers die werken in loondienst, of een uitkering genieten, vormen samen de basis van een gedegen georganiseerde gegevensstroom. Dit is de loonaangifteketen. Deze keten heeft de Individual Alliance Excellence Award 2017 gewonnen. Dat is een prijs die wordt toegekend door de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP), een internationale organisatie die kennis en technieken over samenwerking (alliance management) beheert en verspreidt.

Het komt erop neer dat we in Nederland in de afgelopen tien jaar een uiterst efficiënte samenwerking hebben georganiseerd tussen burgers, werkgevers en overheden. In die samenwerking wordt ruim 60% van alle belastingmiddelen (ongeveer 156 miljard euro) en een enorme hoeveelheid informatie verzameld en opnieuw verdeeld. Het Nederlandse model heeft nu dus internationale erkenning gekregen.

Iedere keer dat u uw salaris ontvangt, heeft uw werkgever daar loonheffing en premies werknemersverzekeringen op ingehouden. Van die inhouding doet hij volledig geautomatiseerd een opgaaf aan de Belastingdienst (de loonaangifte). Deze opgaaf gebruikt de Belastingdienst bijvoorbeeld om u een vooringevulde aangifte inkomstenbelasting te kunnen presenteren. Een deel van de gegevens in de loonaangifte wordt doorgestuurd aan het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Zij gebruiken deze gegevens voor het berekenen van uitkeringen. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt informatie af en gebruikt die weer voor het verstrekken van statistische gegevens aan vele honderden afnemers. (bedrijven, universiteiten, enz). De afgedragen loonheffing (het geld) gaat naar de algemene middelen van het rijk en vormt dus ruim 60% van de totale inkomsten van de regering. Ter vergelijking: de aardgasbaten -waarover momenteel zoveel te doen is- dragen jaarlijks 5 á 10% bij.

Door het toekennen van de prijs onderstreept ASAP dat het Nederlandse model geen vanzelfsprekendheid is. Sinds de start van de digitale loonaangifte in 2006 is er door heel veel partijen een enorme hoeveelheid werk verzet om de keten tot stand te brengen én om deze te onderhouden. Wijzigingen in het regeringsbeleid (bijvoorbeeld veranderende belastingregels en subsidies) en maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de introductie van het Individueel Keuzebudget in cao’s) zetten de keten voortdurend onder druk. Daarnaast is het een uitdaging om zoveel mogelijk inhoudelijke controles geautomatiseerd uit te laten voeren, zodat iedereen er op kan vertrouwen dat de gegevens in de keten juist zijn.

Al dit werk kon alleen worden gedaan doordat alle deelnemende partijen een belang hebben in de loonaangifteketen. Regering, ondernemers en burgers profiteren uiteindelijk allemaal van dit unieke stuk samenwerking.

Sorry, the comment form is closed at this time.