070 357 0800

Gemeenten besteden 1,2 miljard euro te weinig aan zorg

Gemeenten hielden in 2015 samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind oktober 2016 op basis van opgaven van gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil nader onderzoek naar het geld dat vorig jaar op de plank bleef liggen. Als gevolg van de decentralisatie zijn per 1 januari 2015 veel maatschappelijke taken van het Rijk en provincies aan de gemeenten overgedragen. Gemeenten ontvingen dat jaar 13,8 miljard euro voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De inkomsten kwamen voornamelijk van het Rijk.

Ander gesprek
Het overschot roept bij staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vragen op. Hij wil dan ook snel overleggen met de gemeenten. ‘Dit werpt een totaal ander licht op de signalen van sommige gemeenten die denken dat zij geld tekort komen voor Wmo en Jeugd. Daarmee voeren wij voortaan een ander gesprek’, aldus Van Rijn. Volgens hem moet na alle aandacht voor geld nu de kwaliteit van de zorg bovenaan de agenda staan.

Analyse
‘De ene gemeente houdt geld over, de andere kampt met tekorten. Een nadere analyse is wenselijk’, stelt de VNG. De koepelorganisatie wijst erop dat het bedrag dat vorig jaar niet is uitgegeven niet verloren gaat, maar wordt gereserveerd voor dit jaar en later. De VNG: ‘Gemeenten hebben terughoudend begroot, en terecht. Lange tijd was er onduidelijkheid over het budget en de aantallen cliënten.’

Budget
In 2015 besteedden gemeenten 12,7 miljard euro aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Zij hielden bijna 1,2 miljard euro over. Van de 13,8 miljard euro ging 5,6 miljard euro naar maatschappelijke ondersteuning en 3,1 miljard euro naar jeugdzorg. Er is 4 miljard euro uitgegeven aan algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Gemeenten ontvingen voor de uitvoering van taken voor werk en inkomen ruim 11,3 miljard euro: 400 miljoen euro minder dan zij uitgaven. Ook het budget voor deze taken kwam bijna volledig van het Rijk.

Zie ook:
http://nos.nl/artikel/2140669-gemeenten-houden-1-2-miljard-aan-zorggeld-op-de-plank.html

Sorry, the comment form is closed at this time.