070 357 0800

Grip op de bedrijfsvoering: BPO

De zorg in Nederland worstelt met een enorme margedruk door de recent doorgevoerde transitie binnen alle branches. Backofficekosten, zoals de salarisadministratie, vormden altijd al een aanzienlijke kostenpost. Nu de opbrengsten van de zorgproductie direct zijn toegewezen aan RVE’s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) of zelfsturende teams komt dit probleem steeds duidelijker naar voren. BPO (Business Process Outsourcing) kan hiervoor een goede oplossing bieden.

Risico extra kosten
Controllers vinden het belangrijk om controle over de kosten en opbrengsten van hun organisatie te hebben. SDB*BPO maakt dit mogelijk: u gaat van open eindfinanciering naar vaste kosten voor de salarisverwerking. Wij spreken van open eindfinanciering omdat salarisstroken áltijd, 12 maanden plus een jaarrun, gedraaid moeten worden. Normaliter kan een 1 FTE salarisadministrateur tussen de 600 en 900 salarisstroken draaien. Daarin zit al een risico van extra kosten dat u met SDB*BPO niet heeft. Deze fulltime salarisadministrateur is bijvoorbeeld per jaar gemiddeld 4% ziek, 2% in opleiding of bezig met andere (project)taken binnen zijn aanstelling. Dit heeft gevolgen voor zijn inzet en de vraag is of met de begrote 1 FTE daadwerkelijk het ingeschatte aantal salarisstroken kan worden gedraaid. Vaak wordt in de loop van een boekjaar extra personeel ingezet. Omdat uitzendkrachten in de regel geen salarisadministratieve werkzaamheden kunnen uitvoeren, is dit veelal een ZZP-er met een hoger tarief.

Vast tarief
Met SDB*BPO zijn de risicokosten veel minder flexibel. Deze kunnen zelfs per jaar vaststaan, doordat wij afspraken met u maken over het tarief per verwerkte salarisstrook. Dit betekent dat u iedere maand vast kunt begroten hoe hoog de kosten van de salarisadministratie zijn voor de organisatie. Bovendien biedt SDB*BPO nog een aantal mooie voordelen, zoals geen opleidingskosten, geen extra software, absolute continuïteit en een vraagbaak voor complexe items.

Sorry, the comment form is closed at this time.