070 357 0800

Grip op de bedrijfsvoering: zicht op cash-out loonsom

De loonsom in de zorg beslaat een groot deel van de totale omzet; voor ziekenhuizen vanaf 65% en voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) tot 90%. Financieel directeuren en hun treasurers willen deze kosten kunnen voorspellen. SDB Groep biedt als enige in Nederland met SDB*Zorgplanner en SDB*Salaris een geïntegreerde oplossing voor roosterplanning, HR en salarisverwerking. Op basis van een vastgestelde maandplanning bepaalt deze tool de maandelijkse cash-out van de loonsom.

Zorgvraag en medewerker
Voor een goed beeld van de uit te betalen loonsom zijn diverse componenten beschikbaar en bruikbaar:
– het werkrooster
– de functie van de ingeplande medewerker
– de zorgvraag met benodigde deskundigheid en bevoegdheid
– de loonkosten; de salarisschaal waarin een medewerker valt
– de percentages onregelmatigheidstoeslag (ORT)
– de planning op de weekdag, avond, weekend en nacht
Op basis van het individuele werkrooster kan een planning een paar maanden vooruit worden gemaakt. De zorgvraag is leidend voor de benodigde deskundigheid en die is vastgelegd in de functie. Op basis van de vereiste functie wordt een beschikbare medewerker gezocht. Alle informatie die nodig is om een medewerker te koppelen aan een zorgvraag, is in SDB*Zorgplanner beschikbaar. Als de zorgvraag en medewerker voor een maand zijn ingepland, kunnen de inzetbare uren van de medewerker worden bevroren en als sluitend op de zorgvraag worden vastgesteld. Bij incidenten blijft enige flexibiliteit van de medewerkers natuurlijk gewenst.

Voorspelbare loonkosten
Aan de hand van het aantal ingeplande werkuren per maand berekent SDB*Salaris de uit te betalen loonsom. Daarbij wordt ook het ORT percentage nauwkeurig bepaald op basis van de salarisschaal van de ingeroosterde medewerkers. De cash-out voor de geroosterde periode is daarmee voorcalculatorisch beschikbaar; de financieel directeur en treasurer worden niet meer overvallen door loonkosten die hoger zijn dan verwacht. Bovendien maakt een analyse na de planning inzichtelijk waar de loonkosten relatief hoog of laag zijn. Daardoor kan vroegtijdig worden gesignaleerd of het totaal aan zorgvragen leidt tot een eventueel tekort of overschot aan personeel.

Sorry, the comment form is closed at this time.