070 357 0800

IGZ en Inspectie SZW bezoeken samen verpleeghuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid starten dit najaar een pilot in twintig verpleeghuizen, waarbij zij gezamenlijk op inspectiebezoek gaan. De pilot vormt een onderdeel van het programma Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS. Het doel hiervan is dat bestuurders van verpleeghuizen meer gaan sturen op de relatie tussen kwaliteit van zorg en arbeidsomstandigheden, als zij dat nog niet doen.

Psychogeriatrische afdelingen
De kwaliteit van de verpleegzorg hangt nauw samen met de arbeidsomstandigheden van zorgmedewerkers. Aangezien de IGZ toezicht houdt op de zorg en de inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden, vormen zij een goede combinatie. De inspecties richten zich vooral op de psychogeriatrische afdelingen van de twintig verpleeghuizen die zij dit najaar bezoeken. Aandachtspunten zijn onder meer de sociale veiligheid van zowel cliënten als zorgmedewerkers, de inzet en deskundigheid van personeel afgezet tegen de werkdruk en de omgang met vrijheidsbeperkende maatregelen. De IGZ en de inspectie SZW toetsen de kwaliteit van de zorg in relatie tot de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Beide inspecties hebben eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarom krijgen de verpleeghuizen twee verschillende rapporten met resultaten.

Evaluatie
De IGZ en de inspectie SZW willen met de pilot bereiken dat bestuurders van verpleeghuizen meer op de relatie tussen kwaliteit en arbeidsomstandigheden gaan sturen. Als zij eventuele maatregelen willen nemen, is het van belang dat zij ook het arbo-beleid daarin betrekken en verbeteren. Andersom geldt hetzelfde. Voor beide inspecties is het gezamenlijk bezoeken van zorginstellingen nieuw. In 2017 evalueren zij de pilot. Daarin zal veel aandacht zijn voor de ervaringen van de zorgmedewerkers en het management van de bezochte verpleeghuizen. Op basis van de evaluatie beslissen de IGZ en de inspectie SZW of zij verder gaan met de gezamenlijke bezoeken.

Link:
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/pilot-gezamenlijke-inspecties-igz-en-inspecti.aspx

Sorry, the comment form is closed at this time.