070 357 0800

Indicaties zware verpleeghuiszorg gehalveerd

Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2015 heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) minder indicaties afgegeven voor zware verpleeghuiszorg. Voor de zorgprofielen VV7 en VV8 is het aantal indicaties gehalveerd. Een zorgelijke ontwikkeling vindt ActiZ, omdat lagere indicaties vaak niet aansluiten op de werkelijke zorgvraag.

Minder zorg
Volgens ActiZ bewijzen de cijfers van het CIZ dat zorgvragers ten onrechte lage indicaties krijgen voor hun zorgvraag. Ouderen met dementie worden tegenwoordig bijvoorbeeld geïndiceerd op VV5 ‘Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’, terwijl dit voorheen VV7 ‘Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen met nadruk op begeleiding’ was. Dit betekent dat per persoon ongeveer 40 euro per dag minder zorg gegeven kan worden. ActiZ bracht de problematiek al meerdere malen onder de aandacht van het CIZ en het ministerie van VWS. De brancheorganisatie wil dat de verouderde onderbouwing van de bekostiging en tarieven wordt herijkt.

Oorzaak lage indicaties
Volgens het CIZ heeft de daling een dubbele oorzaak. In de AWBZ was het mogelijk om tijdelijke indicaties te krijgen. Hierdoor werden meer indicaties afgegeven. Toegang tot de Wlz is daarentegen permanent en levenslang. Daarnaast wijst het CIZ erop dat de toelatingscriteria voor de Wlz anders zijn dan voor de AWBZ. Wie toegang wil krijgen tot de Wlz, moet een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Link
https://www.skipr.nl/actueel/id27757-ciz-halveert-indicaties-zware-verpleeghuiszorg-.html

Sorry, the comment form is closed at this time.