070 357 0800

Individueel Keuzebudget

null

Het beste voor je medewerkers

Meer vrijheid voor je medewerkers door arbeidsvoorwaarden te laten aansluiten bij hun persoonlijke situatie en behoeften. Het beste voorwaardenpakket stelt ze in staat om het beste uit zichzelf te halen. En daarmee de beste zorg te geven aan de cliënten.

Het Individueel Keuzebudget voorziet in de flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Door een deel van de arbeidsvoorwaarden samen te voegen, ontstaat een budget dat naar eigen inzicht besteed kan worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • 8% reservering vakantiegeld;
  • 8,3% reservering eindejaarsuitkering (of een lager percentage indien gekozen is voor extra verlof);
  • 0,1% extra over (salaris + vakantietoeslag);
  • vergoeding ziektekostenverzekering ad € 10;
  • waarde van het bovenwettelijk verlof, 26 uur op fulltime basis.

Jaarlijks kiezen medewerkers vóór de maand april welke voorwaarden voor hen op dat moment het beste zijn. In mei moet dit alles zijn doorgevoerd in de salarisadministratie.

Met onze oplossingen voor de salarisadministratie is dat eenvoudig. Nog eenvoudiger wordt het als je kiest voor onze volledige salarisservice. Dan weet je zeker dat het goed zit.

De beste zorg door het beste voor je medewerkers. Dat is het Individueel Keuzebugdet.

null

Het Individueel Keuzebudget succesvol uitvoeren met:

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief