070 357 0800

Informatiebijeenkomst doorvoering kanteling van werktijden

In de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) zullen medewerkers en teams zelf zeggenschap krijgen over de invulling van hun werktijden, de zogeheten kanteling van werktijden. Zij kunnen hierdoor zowel flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van cliënten als werk en privé beter combineren. Deze nieuwe manier van organiseren sluit aan op de ontwikkeling naar het vergroten van de professionele ruimte, het verschuiven van taken en bevoegdheden en het zelforganiseren. De komende periode maken werkgevers en ondernemingsraden afspraken over hoe dit proces eruit zal komen te zien.

Vragen omtrent kanteling
SDB Groep organiseert in juni en september in totaal vier informatiebijeenkomsten over de kanteling van werktijden. De veranderingen hebben invloed op de administratieve processen van zorgorganisaties en leiden tot veel vragen. Hoe kan de kanteling van werktijden het beste vorm worden gegeven? Hoe krijgen medewerkers invloed op hun werktijden zonder hun cliënten te benadelen? Met welke wet- en regelgeving, kwaliteitseisen, kosten, et cetera dienen organisaties rekening te houden? Wij zullen deze onderwerpen behandelen tijdens een interactieve informatiebijeenkomst met maximaal vijftien deelnemers.

Praktische informatie
Tijdens de bijeenkomst geven wij u praktische informatie over de kanteling van werktijden. Hoe kunt u bijvoorbeeld de inspraak van uw medewerkers organiseren? Hoe bepaalt u de kaders? En hoe zorgt u voor een optimale personeelsplanning, al dan niet bij een wisselende zorgvraag? Met onze handige tips kunt u goed voorbereid aan de slag. Daarnaast willen wij tijdens de bijeenkomst graag uw gedachten horen over de kanteling van werktijden en de gevolgen hiervan voor uw organisatie. Uiteraard kunnen wij u ook praktische ondersteuning geven bij de doorvoering. Wij laten u daarom graag zien welke mogelijkheden onze Selfservice oplossingen hiervoor bieden.

Aanmelden
De informatiebijeenkomst vindt plaats op vier verschillende locaties:
Rosmalen dinsdag 28 juni
Hoogeveen donderdag 30 juni
Alkmaar dinsdag 27 september
Numansdorp donderdag 29 september

Het programma is als volgt:
13:00 – 13:15 uur Inloop
13:15 – 13:30 uur Welkom & Inleiding
13:30 – 14:30 uur Presentatie deel 1
14:30 – 14:45 uur Pauze
14:45 – 15:45 uur Presentatie deel 2
15:45 – 16:00 uur Rondvraag & Afsluiting

Sorry, the comment form is closed at this time.