070 357 0800

Inkoopbeleid Eerstelijns Verblijf 2017 gepubliceerd

Afgelopen juli publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregels voor het Eerstelijns Verblijf (ELV). Dit is de regelgeving zoals het ELV vanaf januari 2017 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) zal vallen. Mede op basis hiervan stellen zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2017 op.

Individueel declareren
Met ingang van 2017 zal het ELV individueel ingekocht worden. Dit betekent dat per zorgverzekeraar een contract afgesloten wordt voor deze vorm van zorg. Het ELV moet ook gedeclareerd worden naar de individuele zorgverzekeraar van de betreffende klant. Dit is vergelijkbaar met de werkwijze in de wijkverpleging en geriatrische revalidatiezorg. De volgende zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 2017 inmiddels bekendgemaakt:

CZ:
https://www.cz.nl/~/media/actueel/zorgaanbieder/zorginkoopbeleid/zorginkoopbeleid-eerstelijnsverblijf.pdf

Multizorg:
https://www.multizorgvrz.nl/zorgjaar-2017/eerstelijn/eerstelijns-verblijf

Menzis:
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/eerstelijns-verblijf/actueel

DSW:
https://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/Eerstelijnsverblijf

Op de websites van zorgverzekeraars als Zilveren Kruis, VGZ, Zorg en Zekerheid, ENO is voor zover bekend nog geen inkoopbeleid gepubliceerd. Actiz monitort de releases en werkt haar links bij, zodra de ontbrekende zorgverzekeraars hun inkoopbeleid publiceren.
Deze vindt u via de volgende link:

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2016/07/eerste-inkoopbeleid-eerstelijns-verblijf-voor-2017-gepubliceerd-update

Sorry, the comment form is closed at this time.