070 357 0800

Jeugdzorg

null
Vakmanschap, goede dienstverlening en effectieve interventies. En tegelijk beroepsregistratie, Wlz-toetsingskaders en financiering. Dat is jeugdzorg.

Verdere professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming is een speerpunt in deze roerige tijden voor de jeugdzorg. Verhoogde verzuimcijfers heeft niemand iets aan. Maar jeugd zonder veilige haven of een toekomst is ook onacceptabel.

Daarom is het belangrijk om te investeren in vakmanschap van de professionals. Geef hen meer ruimte om kwaliteit te leveren en blijf als organisatie investeren in slimme technieken om dit mogelijk te maken.

 

Grip op de bedrijfsvoering is juist nu essentieel. Jeugdzorg staat – veel meer dan vroeger – in de belangstelling en de financiering ervan is complexer geworden. Dat maakt de foutmarge is vrijwel nihil.

Meer naar de medewerker, minder staf, grip houden op de situatie en toch goed beleid uitvoeren: een goed HR-beleid is daarbij onmisbaar. Innovatie het sleutelwoord.

Dit proces maken we graag makkelijker en inzichtelijk voor je met onze oplossingen. Specifiek voor de zorgsector gemaakt. Met als doel om je te ondersteunen in je primaire taak: de beste zorg aan de cliënt verlenen.

  • HR
  • Planning
  • Salaris

Meer hulp bij:

  • Personeelsmanagement
  • Selfservice
  • Verzuim

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief