070 357 0800

Nederlandse Zorgautoriteit start kostenonderzoek in de langdurige zorg

In september 2017 start de Nederlandse Zorgsautoriteit een kostenonderzoek in de langdurige zorg. Daarbij brengen ze in kaart welke zorgaanbieders aan cliënten leveren en wat deze zorg kost. Op basis van die gegevens stellen ze tarieven vast voor alle zorg die onder Wet langdurige zorg wordt geleverd. Dit in tegenstelling van een jaarlijkse indexering. Uiteraard denken we graag mee en kunnen we u helpen met de berekening van kostprijzen om het aanleveren van de benodigde informatie extra makkelijk te maken.

Bij de invoering van de zorgzwaartepakketten in 2009 heeft de Nza voor alle prestaties tarieven berekend. Daarna zijn de tarieven niet opnieuw berekend, ze zijn alleen jaarlijks geïndexeerd. Tussendoor zijn er wel nieuwe prestaties en leveringsvormen gekomen. Ook bieden veel zorgaanbieders op een andere manier zorg dan in 2009, en letten zorgkantoren en cliënten steeds meer op kwaliteit. Per 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen voor de Wlz. Vandaar dat de NZa nieuwe tarieven gaat berekenen die goed passen bij de zorg die aanbieders leveren.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf september gaat een bureau in opdracht van NZa gegevens opvragen bij de aanbieders van langdurige zorg. Dit betekent dat wanneer uw zorginstelling langdurige zorg levert u hoogstwaarschijnlijk de vraag krijgt uw kostprijzen aan te leveren bij het onderzoeksbureau. Deze uitvraag zal medio september 2017 plaatsvinden. Hoe de kostprijzen moeten worden berekend is nog niet vastgesteld, maar dat u er niet lang de tijd voor heeft mag duidelijk zijn. In november of december worden de gegevens geanalyseerd. Voor een exact tijdspad verwijzen wij u naar de site van de NZA.

SDB Ayton helpt u graag
Om te voorkomen dat u na de vakantie naast de zorginkoop, kaderbrief, herschikking, begroting en voorbereiding voor de jaarrekening ook nog met deze uitvraag wordt geconfronteerd, helpen wij u graag. SDB Ayton heeft een kostprijsmodel ontwikkeld die op een eenvoudige en transparante manier de kosten per geleverde prestatie inzichtelijk maakt. Zo kunt u snel en eenvoudig de kostprijzen berekenen. Uiteraard is dit niet alleen waardevolle informatie voor NZa maar hiermee heeft u zelf ook duidelijk overzicht wat u de juiste inzichten geeft.

Interesse om hier samen eens naar te kijken? Vul hieronder het formulier in en wij nemen contact met u op. Voor vragen kunt u ook direct contact opnemen met Jan Hoogendoorn via email of op telefoon 070 357 08 34.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.