Hallo Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Medewerkerplanning optimaal afgestemd op actuele kindaanwezigheid

Kinderopvang

Kinderen en hun ouders moeten blindelings kunnen vertrouwen op goede opvang in uw organisatie. Op elk uur van de dag, op elke groep, ook als de vaste begeleiding onverwacht afwezig is.

Juist op dit soort momenten is je medewerkersplanning cruciaal. Immers, hoe efficiënter je met je bestaande groep medewerkers kan plannen, hoe minder afhankelijk je wordt van vacatures en inhuur. Bovendien bestaat de grootste kostenpost voor veel kinderopvangorganisaties uit personeelskosten. Om die reden kiezen veel kinderopvangorganisaties voor een gespecialiseerd medewerker-planningssysteem als SDB Planning.

KidsPlan, om uw kindplanning met de medewerkerplanning te integreren

KidsPlan realiseert een naadloze koppeling tussen kind- en roosterplanning. KidsPlan is een integraal onderdeel van SDB Planning en bevat alle functionaliteiten om op basis van het werkelijk aanwezige aantal kinderen, direct op de vestiging de medewerkerplanning aan te passen.

Tot op een half uur nauwkeurig houdt SDB Planning de bezettingsgraad bij, daarbij rekening houdend met de beroepskracht-kind ratio en de locatie-normeringen. In de praktijk is tijdens de breng- en ophaal-momenten de werkelijke bezetting vaak lager dan gepland. Het aantal medewerkers zou op die momenten dus ook lager kunnen zijn.

KidsPlan biedt hier het benodigde inzicht. Als er zich kinderen hebben afgemeld, of er gaan kinderen eerder naar huis, biedt het systeem realtime inzicht in de bezettingsgraad, per groep en per half uur. Zo is het mogelijk om op elk moment de inzet van medewerkers aan te passen, als de werkelijke bezetting lager is. Zorgvuldig en steeds conform de laatste overheidsregels, zoals de GGD die ook hanteert.

 

Gebruiksgemak voor de medewerker met de mobile app

Medewerkers hebben snel, eenvoudig en realtime toegang tot hun rooster. Alle relevante roosterzaken kunnen in de app geregeld worden. Dit bespaart veel tijd en kosten. Tijd die aan de kinderen kan worden besteed. De medewerkers app is makkelijk in gebruik. We werken met een ‘Single Sign On’ en het berichtenverkeer is optimaal vormgegeven, waardoor medewerkers alleen relevante berichten ontvangen.

 

Invloed op het rooster levert voor elke medewerker een essentiële bijdrage aan zijn gewenste balans tussen werk en privé. Zo kan elke medewerker vanuit huis inschrijven op openstaande diensten, roosters en verlof saldo’s inzien, maar bijvoorbeeld ook beschikbaarheid actualiseren, diensten accorderen en onderling ruilen. Alles in en vanuit één basissysteem, dat op elk moment realtime alle informatie beschikbaar stelt.

 

Meer zelfregie levert een belangrijke bijdrage aan grotere medewerkertevredenheid en zorgt voor extra binding van de medewerker aan de organisatie.

 

FlexPlan, de meest gebruikte software voor flexplanning

In de Kinderopvang dient vervanging van medewerkers, bij afwezigheid van de vaste leidsters, snel en zorgvuldig te gebeuren. FlexPlan kan vastleggen wie waar gewerkt heeft zodat zelfs bij vervanging rekening gehouden kan worden met vertrouwde gezichten op de groep. Ook spelen de voorkeuren van medewerkers zelf een belangrijke rol.

FlexPlan is het onderdeel voor het managen en matchen van een flexpool, met daarin alle flexmedewerkers, uitzendkrachten, zzp-ers en uiteraard vaste medewerkers die extra willen werken. Met een innovatieve matchboom zoekt FlexPlan de meest geschikte vervanger, op basis van criteria die u zelf kunt instellen, zelfs over afdelingen heen. Met de seriematch kunt u zelfs een reeks opengevallen diensten in één keer plaatsen bij de geschikte kandidaat. Een enorme tijdsbesparing.

 

RoosterPlan, vraag- én financieel gestuurd roosteren

Het onderdeel RoosterPlan bevat alle functionaliteiten voor het roosteren, het beheer en de inzet van medewerkers, evenals de (financiële) afhandeling ervan. RoosterPlan roostert geheel vanuit de opvangvraag, en niet vanuit de aanwezige capaciteit. Hierbij gaat RoosterPlan uit van de minimaal benodigde capaciteit en een hoge flexibiliseringsgraad, om zo efficiënt mogelijk het aanbod en de vraag op elkaar te laten aansluiten. Hiermee volgt de inzet van de medewerkers nog nauwkeuriger de werkelijk aanwezige kinderen. En is centraal of decentraal bijsturing mogelijk op elk moment. Bovendien worden de kosten daar geboekt waar ze gerealiseerd zijn, zodat in- en uitlenen tussen locaties of groepen eenvoudiger wordt.

 

De voordelen op een rij:

 • Integratie met SDB HR, SDB Salaris, SDB Reports en de e-learning oplossing van TCG
 • import- en exportkoppelingen met andere hr-, salaris- en financiële systemen
 • een volledig uren- en verlofmanagement incl. workflows voor accordering en verlof
 • de meest efficiënte planning door realtime integratie met Kindplanning
 • organisatie voldoet te allen tijde aan GGD-eisen
 • een significante werkdrukverlaging met de App Aysist Mobile
 • een gesmeerd lopende inval- of flexpool zonder tijdsverlies
 • een volledige integratie met het SDB Personeelsinformatie- en Salarissysteem
 • automatische doorbelasting over verschillende kostenplaatsen
 • een beter inzicht in de kosten van uw rooster in relatie tot het budget
 • aantrekkelijker werkgeverschap door invloed op het rooster te geven met de App!

 

Door de modulaire opbouw van SDB Planning bepaal je zelf de benodigde functionaliteit en prijs. SDB Planning is daarmee al aantrekkelijk voor organisaties vanaf 50 medewerkers