070 357 0800

Klantbezoek Groot Hoogwaak levert nuttige feedback

Woon- en zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk biedt intra- en extramurale zorg aan ouderen. Zij maken gebruik van SDB*Salaris en SDB*ZorgPlanner. Omdat SDB Groep het belangrijk vindt in direct contact te staan met haar klanten, leggen wij regelmatig klantbezoeken af. Deze keer bezochten wij Groot Hoogwaak om van hen te horen wat hun ervaringen zijn met de SDB pakketten.

Gewenste informatie
SDB productontwikkelaar André van Leeuwen sprak bij Groot Hoogwaak met een salarisadministrateur en een roosteraar. De salarisadministrateur gaf een goede indruk van hoe in SDB*Salaris een mutatie wordt opgegeven en wat er nodig is voor het aanmaken van een vrije loonfactor. Met de roosteraar werd gekeken naar het gebruik van SDB*ZorgPlanner. Daarbij viel op dat er onvoldoende zicht is op hoeveel mensen op welk moment binnen zijn. Deze informatie is wel gewenst. Ook bleek de roosteraar enige moeilijkheden te ondervinden met het volgen van de versie-updates. Dit kwam door het aantal meldingen en doordat het lastig werd bevonden om de meldingen specifiek voor SDB*ZorgPlanner te filteren. Feedback als deze maakt voor ons het belang van onze klantbezoeken extra duidelijk. Uiteraard nemen wij de opmerkingen van Groot Hoogwaak mee bij verdere ontwikkelingen.

Sorry, the comment form is closed at this time.