070 357 0800

Klantbezoek Pennemes legt link tussen techniek en praktijk

Stichting Hervormd Centrum Pennemes is een ouderenzorgorganisatie in Zaandam, die intra- en extramurale zorg biedt aan bewoners en mensen in de wijk. Zij werken met SDB*HRM, SDB*Salaris, SDB*ZorgPlanner en SDB*Selfservice. Omdat wij graag weten hoe onze klanten onze oplossingen ervaren, gingen wij bij Pennemes langs voor een klantbezoek.

Wensen van de klant
Om de link te leggen tussen de techniek achter onze producten en de werking in de praktijk ontmoette SDB productontwikkelaar Ton van Vliet diverse medewerkers van Pennemes. Hij sprak onder meer met een roosteraar over SDB*ZorgPlanner. Dit pakket implementeert alle roosterbare medewerkers vanuit het HRM-systeem en houdt rekening met zaken als verlof, verzuim, arbeidstijdenwet en de actuele cao-regels. De roosteraar gaf een goede impressie van de manier waarop het pakket voor Pennemes fungeert. Uit een gesprek met de P&O afdeling die met SDB*HRM werkt, bleek dat de overzichten die wij standaard leveren nog niet altijd optimaal aansluiten op de wensen van de klant. Uiteraard zullen wij deze feedback actief oppakken. Wij hebben het klantbezoek aan Pennemes als heel positief ervaren; het brengt ons weer een stap verder in het ontwikkelen van klantgerichte oplossingen.

Sorry, the comment form is closed at this time.