070 357 0800

Liante Zorggroep

SDB vrijwilligers helpen bij puzzel-/wandeltocht voor bewoners Rikkingahof
Op woensdag 18 mei organiseerden twee studenten van het CIOS in Heerenveen een puzzel-/wandeltocht voor de bewoners van woonzorgcentrum Rikkingahof, onderdeel van Liante Zorggroep. Zij liepen in een aantal groepjes een route in de directe omgeving van het woonzorgcentrum. SDB Groep stelde in het kader van SDB*Cares drie medewerkers beschikbaar als vrijwilliger. Samen met de CIOS studenten, stagiaires van Rikkingahof en deelnemers van het Wijkleerteam begeleidden zij de twee kilometer lange puzzeltocht.Geslaagde middag
De route van de puzzeltocht was aangegeven met gekleurde linten, waar ook vragen werden gesteld over actuele gebeurtenissen in de (sport)wereld. De bewoners genoten zichtbaar van de puzzeltocht, de gezelligheid, de mooie lentedag en de natuur. Zij vertelden over vroeger en hoe de omgeving er toen uitzag. Iedereen verbaasde zich over hoe mooi de natuur rond Rikkingahof eigenlijk is. Het was een geslaagde middag waar de bewoners en alle betrokkenen met een goed gevoel op terugkijken. SDB Groep is blij om aan mooie activiteiten als deze een steentje bij te kunnen dragen.

Sorry, the comment form is closed at this time.