070 357 0800

Selfservice

null

Meer tijd voor de beste zorg door meer invloed en regie

De veranderende zorgomgeving brengt nieuwe processen. Verantwoordelijkheden en taken verschuiven naar zelfsturende teams. Maak processen makkelijk en inzichtelijk met Manager en Employee Selfservice. Dan heb je meer tijd voor de beste zorg.

De oplossingen Manager en Employee Selfservice zijn efficiënte instrumenten om de continuïteit in de processen te waarborgen. En tegelijk kun je je organisatie platter maken. Stafdiensten krijgen zo meer tijd voor strategisch advies. Medewerkers meer invloed en regie.

Door processen te ondersteunen met onze e-HRM oplossingen haal je de informatie bij de bron. En dat mes snijdt aan 2 kanten: medewerkers kunnen meer zelf doen en hebben daardoor meer invloed. En tegelijk hou je zelf grip op de processen.

Voordelen die je met onze innovatieve en gebruikersvriendelijke software hebt:

  • terugdringen van de papierstromen in de organisatie
  • verminderen van de telefoontjes en gele briefjes tussen medewerkers aangaande het rooster
  • betere kwaliteit van informatie want de medewerker is de beste bron
  • ondersteuning van het werken met teams en teamagenda’s
null

Maak meer tijd voor de beste zorg met:

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief