070 357 0800

Meer geld voor de ouderenzorg, maar ook meer eisen!

Hoe stuur je als bestuurder om de kwalitatieve zorg en veiligheid van de cliënten en personeel te kunnen garanderen? Welke invloed heb je als bestuurder op de beschikbare financiële middelen. De ouderenzorg krijgt er nu plotsklap € 100 miljoen bij om de kwaliteit en veiligheid te kunnen verbeteren. Het geld is meer dan welkom binnen de sector. Maar vrijdag 13 januari jl. stuurde staatssecretaris van Rijn een brief aan de tweede kamer waarin een hele reeks aan minimumeisen aan de personeelsbezetting van verpleeghuizen worden gesteld.

In de blog “Bestuurders in de Ouderenzorg in de spotlight” (link naar de andere blog) is de vraag gesteld of de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid in de zorg expliciet op het bordje van de bestuurder hoort te liggen. De conclusie is dat dit inderdaad zo is, mits de bestuurders door de overheid juist worden gefaciliteerd, en het besturen van een zorgorganisatie niet onnodig ingewikkeld wordt gemaakt een oerwoud aan regels.

Als bestuurder is het nu namelijk best lastig sturen, als je nauwelijks invloed hebt op de financiële middelen voor de bedrijfsvoering en zorgverlening, om te zorgen voor voldoende kwaliteit en veiligheid binnen je zorgorganisatie. De overheid stuurt vooral op de kosten van de gezondheidszorg door op de meest onverwachte momenten aan de geldkraan te draaien. Zo werd er voor de langdurige zorg medio 2016 nog een bezuiniging van 500 miljoen aangekondigd, nu zes maanden later gaat de geldkraan weer een klein beetje open, en krijgt de ouderzorg er juist 100 miljoen bij. Welke zorgaanbieder had dit een half jaar geleden opgenomen in hun forecast?

Op zich heel mooi, die 100 miljoen extra. Echter, uitgaande van 2367 verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland (bron Zorgkaart Nederland) betekent dit een extra budget van circa € 42.000 per tehuis. Daarmee kan dan net één extra full-time Verzorgende voor worden aangetrokken. Hiermee kunt u als bestuurder ongeveer dan 4 uur extra zorg per dag in gaan plannen, uitgaande van een productiviteit van 70% van de verzorgende. Daarmee lost de bestuurder de knelpunten als genoemd in het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ van Hugo Borst en Carin Gaemers nauwelijks op. Om deze plannen uit te kunnen voeren zijn 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig. Zo berekende branchevereniging voor zorgondernemers Actiz eerder.

Minimumeisen voor goede verpleeghuiszorg
Maar in de zorg weten we het al langer, je krijgt niets voor niets. Dus ook voor deze 100 miljoen moet de bestuurder wel wat gaan doen, blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Rijn afgelopen vrijdagmiddag 13 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin wordt een hele reeks aan minimumeisen aan de personeelsbezetting van verpleeghuizen gesteld, totdat de sector zelf met landelijke normen komt voor voldoende geschoold personeel. Het doel: snel kwalitatief betere zorg voor kwetsbare ouderen en zieken. Volgens Van Rijn wordt hiermee niet alleen de lat voor goede kwaliteit van zorg en leven hoger gelegd, ook is daarmee voor iedereen duidelijk aan welke normen moet worden voldaan en waarop de cliënten mogen rekenen”.

Zo moeten tijdens ‘intensieve zorgmomenten’ (zoals opstaan en naar bed gaan) twee zorgverleners aanwezig zijn. En gedurende de dag en avond is er altijd iemand in de huiskamer of de gemeenschappelijke ruimte om bewoners ‘de benodigde aandacht en nabijheid’ te bieden en toezicht te houden. Verder is direct contact met de cliënten essentieel. Dus is er in iedere dagdienst (ook in het weekend) iemand aanwezig die, los van zorgtaken, aandacht kan besteden aan een zinvolle daginvulling.

Komt er nog meer geld?
Het is zeker niet uitgesloten dat er op termijn nog meer geld wordt vrijgemaakt voor de verpleeghuizen, alleen zal dit besluit waarschijnlijk door een volgend kabinet genomen moeten gaan worden.

Deze maatregelen en dit extra geld zijn in ieder geval een steun in de rug voor bewoners, hun naasten en de medewerkers van verpleeghuizen.

Zie artikel:
http://www.ad.nl/binnenland/flinke-lijst-met-minimumeisen-voor-goede-verpleeghuiszorg~a1bb54b7/

Sorry, the comment form is closed at this time.