070 357 0800

Meerjarenbegroting essentieel voor zorgorganisaties

Belang
Ik als financieel consultant wil het belang benadrukken van een goed inzicht in de toekomstige exploitatie. ‘Een meerjarenbegroting is vandaag de dag essentieel voor een zorginstelling. Het jaarlijks actualiseren hiervan dwingt de organisatie om goed na te denken over de risico’s en te verwachte effecten. Dat zet je duidelijk veel meer op scherp en dwingt af dat tijdig maatregelen worden genomen. Allereerst wil je dit als organisatie zelf weten, maar ook externe partijen zoals banken en het Waarborgfonds voor de zorg vragen hier natuurlijk om. 

Sorry, the comment form is closed at this time.