070 357 0800

Netto loon hoger

In het belastingplan 2016 is voorzien in een verlaging van de loonbelasting om daarmee de koopkracht van huishoudens te verhogen. Deze verlaging komt met name tot stand door aanpassingen in de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en door een verlenging van de derde schijf. Het is interessant om te zien welke gevolgen deze verlaging van de loonheffing voor de diverse inkomensniveaus betekent.

Een vergelijking van het netto salaris 2016 ten opzichte van 2015 laat het volgende beeld zien (uitsluitend rekening houdend met pensioenpremie PFZW en loonheffing incl. loonheffingskorting):

Bruto salaris2016 Netto salaris 2016 Netto meer per maand t.o.v. 2015 Verschil %
€ 1.000 €      873 € 14 1,8 %
€  2.000 €  1.599 € 78 5,1 %
€   3.000 € 2.071 € 70 3,5 %
€   4.000 €   2.516 € 35 1,4 %
€   5.000 €  2.955 €   8 0,3 %
€   6.000 €   3.393 € 35 1,0 %
€   7.000 €   3.791 € 52 1,4 %

Het verschil ten opzichte van 2015 maakt duidelijk dat het voordeel van de lastenverlichting vooral toekomt aan de werknemers met een inkomen tussen € 20.000 en € 66.000 per jaar. Er moet natuurlijk wel rekening worden gehouden dat deze tabel slechts voor 3 maanden geldt. Per april zal een correctie worden doorgevoerd in de tabellen. De correctie betreft de verhoging van de tarieven in schijf 2 en schijf 3 met 0,2%-punt zoals in december 2015 in de Tweede Kamer is vastgesteld.

Sorry, the comment form is closed at this time.