070 357 0800

Nieuwe cao Kinderopvang algemeen verbindend verklaard

Met ingang van 16 juli 2016 is de cao Kinderopvang 2016-2017 algemeen verbindend verklaard. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gemeld. De Brancheorganisatie Kinderopvang en de vakbonden bereikten afgelopen maart al een onderhandelingsakkoord over de nieuwe cao en in mei stemden ook drie werknemerspartijen in met de gemaakte afspraken. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Belangrijkste afspraken
De algemeen verbindend verklaring van de cao Kinderopvang betekent dat alle ondernemers in de kinderopvang verplicht zijn de cao toe te passen. Dit zorgt voor eenheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen de kinderopvangbranche. De belangrijkste afspraken in de cao zijn als volgt:
– Binnen de looptijd van de cao stijgen de lonen met 3.2% verdeeld over drie momenten:
per 1 juli 2016 met 1%, per 1 april 2017 met 1,2% en per 1 juli 2017 met 1%. Ook ontvangen de pedagogisch medewerkers in januari 2017 een
eenmalige vergoeding van € 50 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.
– De verplichte stagevergoeding is komen te vervallen, zodat organisaties hier een eigen beleid op kunnen voeren.
– In werkgroepverband zullen cao-partijen aan de slag gaan met de volgende onderwerpen: wendbaarheid en weerbaarheid, ethiek, mantelzorg,
zelfroosteren, permanente educatie, participatiewet en cao-naleving.

Zelfroosteren
Met de nieuwe cao komt er meer aandacht voor de mogelijkheden van het bieden van mantelzorg. Ook willen de cao-partijen dat zelfroosteren in organisaties wordt ingevoerd. Dit geeft pedagogisch medewerkers meer regie over hun werktijden. Voor de invoering van zelfroosteren komt een ondersteuningspakket voor organisaties en werknemers. Dit pakket bestaat uit handleidingen, informatie over beleidsmatige invalshoeken en pilots. Ook zullen er 200 arbeidsplaatsen voor onder meer Wajongeren komen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een app om de cao en bijbehorende informatie nog toegankelijker en beter vindbaar te maken voor werkgevers en werknemers.

www.kinderopvang.nl

Sorry, the comment form is closed at this time.