070 357 0800

Nieuwe tabellen loonheffing

Eind december 2015 zijn er door de behandeling in de 1e Kamer nog wijzigingen doorgevoerd in de belastingwetten over 2016. De tarieven in de 2e en 3e schijf van de inkomstenbelasting zijn 0,2% hoger vastgesteld.

Deze wijziging kon niet meer worden verwerkt in de belastingtabellen die op 1 januari zijn ingegaan. Daarom worden ze per 1 april 2016 alsnog aangepast. In die aanpassing zit tevens een ‘extra’ correctie om de heffing over januari t/m maart in te halen.

SDB Groep past de gecorrigeerde tabellen automatisch toe in alle verloningen vanaf 1 april 2016.

Sorry, the comment form is closed at this time.