070 357 0800

NPS laat mooie stijging zien

Omdat klanttevredenheid bij ons voorop staat voeren wij ieder half jaar een onderzoek uit om dit meten. Wij kiezen hiervoor de NPS methodiek, dit staat voor Net Promoter Score. Erg fijn dat veel gebruikers van onze software hun mening met ons wilden delen met als doel onze software en dienstverlening te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een goede NPS score van 18,2 voor onze SDB oplossingen. Dit is een mooie stijging van maar liefst 33% ten opzichte van het eerste kwartaal. Uiteraard willen we u heel graag bedanken voor uw deelname!

Wat wordt er gemeten?

In onze software staat de medewerker centraal. Vandaar dat we een steekproef uitvoeren onder alle gebruikers. Dit levert de meest betrouwbare resultaten op. Om een goede indruk te krijgen van de NPS van SDB Ayton meten we deze voor onze verschillende oplossingen. We maken hierbij onderscheid tussen SDB oplossingen en onze Aysist oplossingen. Voor onze SDB oplossingen, zoals SDB*Selfservice, SDB*Salaris, SDB*Zorgplanner en het BPO salarisbureau, zijn we in 2016 begonnen met het meten van NPS. Voor onze Aysist oplossingen, zoals Aysist6, Aysist7, hebben we in september de eerste NPS meting uitgevoerd. Deze eerste meting wordt onze nulmeting. Deze resultaten worden verder gevalideerd en geanalyseerd.

Uitslag resultaat NPS

De NPS meting bestaat uit een getal, een score. Hierbij is het ook mogelijk om uw feedback te geven. Erg prettig dat ook veel gebruikers de moeite hebben genomen om ons van waardevolle feedback te voorzien. Uiteraard analyseren we deze input en wordt dit uitsluitend gebruikt voor verbetering van onze software en dienstverlening. Hieronder vindt u de opbouw van de NPS score voor onze SDB oplossingen.

Wat is NPS?

Voor wie nog niet bekend is met deze methodiek, hierbij een korte toelichting. Net promoter of net promoter score (NPS) is een managementtool die gebruikt kan worden om de klantloyaliteit te meten. De NPS is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag de klanttevredenheid te meten. De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen zou aanbevelen. Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Hierbij staat een open veld om uw score toe te lichten.

Nieuwe NPS meting in 2018

Uiteraard blijven we altijd op zoek om onze software en dienstverlening te verbeteren. Om te zien of we daarin slagen meten we in 2018 graag weer uw klanttevredenheid. We houden u op de hoogte wanneer de volgende NPS meting gaat plaatsvinden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.