070 357 0800

NZa Tarieven 2017 voor de Ouderenzorg in Excel

Voor de Ouderenzorg zijn de prestatiebeschrijvingen en tarieven voor het jaar 2017 benoemd in onder meer de volgende NZa beleidsregels:

·       Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg                                       (BR/REG-17135)
·       Prestatiebeschrijvingen en tarieven Volledig Pakket Thuis                              (BR/REG-17136)
·       Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten                             (BR/REG-17137)
·       Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz                                  (BR/REG-17138)
·       Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en
normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders                  (BR/REG-17139)

De NZa maximum tarieven 2017 zijn de basis voor de prijsafspraken die gemaakt worden met de regionale Zorgkantoren en zorgverzekeraars. Ieder Zorgkantoor en zorgverzekeraar heeft haar eigen zorginkoopbeleid en tarieven bepaald voor het jaar 2017. Alle zorginkopende partijen hebben een (procentuele) prijskorting voor het komende jaar toegepast.

Om snel te kunnen rekenen hoeveel procent de toegepaste kortingen zijn voor uw zorgorganisatie is het handig dat de in de beleidsregels opgenomen maximum tarieven van het NZa ook in Excel beschikbaar zijn (Nza tarievenlijst 2017 in excel). Hiervoor heeft SDB Groep een handig overzicht voor de ouderenzorg gemaakt, waarin de tarieven voor ZZP, VPT, MPT, toeslagen, NHC en NIC, Waardigheid & Trots en Meerzorg in één overzicht vermeld staan.
De tarieven kunt u zo kopiëren naar uw eigen rekenbestanden. U bespaart hierdoor flink wat tijd!

Sorry, the comment form is closed at this time.