070 357 0800

Onderhandelaarsakkoord voor de cao Gehandicaptenzorg

Er is een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen VGN en MEE NL enerzijds en de vakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ. Na goedkeuring door de leden vanaf 22 juni 2017, gaat de nieuwe cao gelden voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.

Naast een drietal structurele loonsverhogingen (oktober 2017 – 1,3%, juni 2018 – 2,1%, januari 2019 – 0,5%) is er ook voorzien in een eenmalige uitkering van 0,8% over het jaarsalaris 2017 voor iedereen die op 1 december 2017 in dienst is.

In navolging van onder meer de cao VVT, is er ook een regeling getroffen voor eventueel verschuldigde ORT over vakantieuren in het verleden. Hierbij gaat het om de jaren 2012 t/m 2015, omdat vanaf 1 januari 2016 de ORT al over vakantieuren wordt toegepast.

In principe wordt deze eenmalige uitkering in december 2017 volledig uitbetaald aan iedereen die hier voor 1 oktober 2017 geen bezwaar tegen heeft gemaakt. Hierbij gel;dt een percentage van 8,3% over het daadwerkelijk uitgekeerde ORT bedrag in de genoemde jaren.

Mocht er alsnog een procedure worden gestart, dan kan het volledige bedrag worden teruggevorderd en verrekend worden met het salaris dat nog ontvangen gaat worden.

De regeling, zoals deze nu voorligt, is in opzet eenvoudiger dan die van vergelijkbare regelingen (denk hierbij aan de cao VVT). Een exacte uitwerking volgt nog. Denk hierbij aan medewerkers die niet meer in dienst zijn of medewerkers die een uitzonderingspositie hebben gehad door ziekte of tijdelijk een andere functie.

Zodra wij de exacte regeling hebben, zullen wij ook zeker weer onze klanten bij ondersteunen. Want naast dat het gaat om een aanzienlijk bedrag per organisatie, is het ook weer een klus om het allemaal goed op een rijtje te krijgen.

Mocht u nu al meer informatie willen of ondersteuning wensen, dan kunt u dit al aangeven aan uw account manager of support. Hierbij maakt het niet uit of u ook de daadwerkelijke verloning via SDB*Salaris doet of dat dit via Aysist loopt. Wij staan voor u klaar.

Indien u de tekst ook graag wilt ontvangen, vult u dan hieronder uw emailadres in en u ontvangt het document in uw mailbox.

Sorry, the comment form is closed at this time.