070 357 0800

Onderzoek haalbaarheid vrijwilligersportaal

Binnen de Nederlands zorgsector wordt steeds vaker met vrijwilligers gewerkt. Volgens het CBS waren er in 2009 meer dan 250.000 vrijwilligers in de zorgsector. Een verdere toename van vrijwilligers is door maatregelen van de regering een feit. Hierdoor wordt het inroosteren en begeleiden van de vrijwilligers binnen zorginstellingen steeds arbeidsintensiever. Om de zorgsector op dit vlak te ontzorgen, zijn we een haalbaarheidsonderzoek gestart hoe wij de processen, rondom vrijwilligers, softwarematige kunnen ondersteunen. Hierbij moet gedacht worden aan het faciliteren van de communicatie tussen de zorginstelling en de vrijwilligers en tussen de vrijwilligers onderling, declaraties van de vrijwilligers, instroom en uitstroom  en inroosteren van vrijwilligers op activiteiten. Er zijn in dit verband al een aantal gesprekken met diverse vrijwilligerscoördinatoren, bij diverse zorginstellingen, geweest. Eerdaags zullen al de eerste schermontwerpen aan deze groep worden voorgelegd. Wanneer we voldoende feedback hebben, zullen we bepalen of en hoe het vrijwilligersportaal gebouwd gaat worden. We houden u over dit onderwerp uiteraard op de hoogte.

Sorry, the comment form is closed at this time.